Metron matkustajamäärät kasvavat – kuljetuskapasiteettia parannetaan

HKL:n tiedote 8.1.2021

Taustaa

Metron matkustajamäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien ajan. Vuodesta 2010 vuoteen 2019 metron käyttäjien kokonaismäärä on kasvanut noin 62 prosenttia. Matkustajamäärät kasvoivat erityisen paljon, kun länsimetron liikenne käynnistyi vuonna 2017.

Määrät lisääntyvät edelleen, kun metroliikenne Kivenlahteen alkaa. Myöskään metron itähaaran kapasiteetti ei riitä pitkälle tulevaisuuteen Helsingin rakentuessa ja maankäytön tihentyessä metron vaikutusalueella.

Pääkaupunkiseudun työssäkäynnin ja asukasmäärien kasvaessa bussiliikenne ei riitä vastaamaan matkustajamäärien kasvuun, sillä kaupunkistruktuuri ei kestä niin suuria bussimääriä. Myöskään maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymisen maksimiskenaarioissa tutkittujen pikaraitioteiden kapasiteetti ei riitä vastaamaan koko matkustajamäärien kasvuun.

Metron kapasiteettia on nykyisten ennusteiden mukaan nostettava 2030-luvun alkuun mennessä. HKL, HSL, Länsimetro Oy ja Espoon kaupunki ovat käynnistäneet hankkeen, jossa on selvitetty, miten kapasiteettia olisi mahdollista parantaa tulevaisuudessa.

Toimenpiteitä

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämisestä valmistui joulukuussa 2020 yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmassa esitellään keinoja, joilla matkustajakapasiteettia on mahdollista lisätä. Nyt suunniteltujen kapasiteetin kehittämistoimien odotetaan riittävän 2060-luvulle saakka.

Yleissuunnitelma esitellään HKL:n johtokunnassa 14.1.2021, ja tämän jälkeen HSL:n hallituksessa ja Espoon kaupunginhallituksessa.

Vuorovälin lyhentäminen mahdollistaa matkustajamäärän kasvun

Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen. Nykyinen ruuhka-ajan 2,5 minuutin vuoroväli ei ensi vuosikymmenen alussa enää riitä vastaamaan kasvavan matkustajamäärän tarpeisiin. Tällä hetkellä metrossa on tilaa 14 000 matkustajalle tunnissa yhteensä 24 junassa. Tulevaisuudessa kapasiteetin on riitettävä jopa 18 000 matkustajalle tunnissa, jolloin ajetaan yhteensä jopa 36 junaa tunnissa.

Tavoitteena on, että ruuhka-ajan vuoroväli voisi olla tulevaisuudessa 1 minuutti 40 sekuntia. Suunnitelman mukaan vuoroväliä tihennettäisiin ensin 2 minuutin vuoroväliin ja myöhemmin 1 minuutin 40 sekunnin vuoroväliin. Lyhyemmät vuorovälit lyhentävät metron pysähtymisaikoja ja myös matkustusaikoja.

Vuorovälin lyhentäminen vaatii metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamista. Järjestelmä on osin vanhentunut, ja sitä uudistetaan tämän ja ensi vuosikymmenen aikana vaiheittain.

Opastusta asemilla ja junissa parannetaan

Metron kapasiteettia parannetaan myös muilla keinoilla, muun muassa kehittämällä opastusta asemilla ja junissa. Niitä toteutetaan vähitellen, mikäli ne osoittautuvat hyviksi.

Muutamia keskeisiä tavoitteita:

  • matkustajien ohjaus niihin juniin, joissa on eniten tilaa
  • matkustajien ohjaus tarkemmin junan ovien kohdalle
  • matkustajavirtausten sujuvoittaminen asemilla (mm. liukuportaiden järjestyksen muuttaminen)

Hankkeen aikataulussa otetaan huomioon tulevat matkustajamääräennusteet

Metron kuljetuskapasiteetin parantamisessa ja sen aikataulussa otetaan huomioon tulevat matkustajamääräennusteet. Koronaviruspandemia on vähentänyt huomattavasti metron matkustajamääriä. Kevään 2021 aikana valmistuu matkustajamäärien kasvusta päivitetty ennuste, jossa ensimmäistä kertaa huomioidaan koronapandemian vaikutukset. On mahdollista, että matkat painottuvat tulevaisuudessa vähemmän ruuhka-aikoihin kuin ennen koronapandemiaa, mutta tästä ei ole vielä tietoa. Siksi on varauduttava myös siihen, että kysynnän kasvu poikkeaa edellisistä ennusteista, ja kapasiteettihankkeen aikataulua sovitetaan sen mukaisesti.

Tutustu lisää:

Lisätietoa hankkeesta HKL:n sivuilla 

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen, yleissuunnitelma 2020

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisääminen, esiselvitys 2019

Usein kysyttyä