Metron kuljetuskapasiteetti riittää myös tulevaisuudessa

Länsimetron laiturien pituus ja metron kuljetuskapasiteetin riittävyys ovat herättäneet keskustelua. Huolta on herättänyt metron kapasiteetin riittävyys, jos automaattimetro ei toteudu suunnitellussa aikataulussa. Metron kuljetuskapasiteetti tulee riittämään myös tulevaisuudessa riippumatta automaattimetrohankinnasta. Tämän varmistaa kulunvalvontajärjestelmän uusiminen. Kulunvalvontajärjestelmän uusimisella päästään 2,5 minuutin vuoroväliin, jolloin metron kapasiteetti kasvaa nykyisestä noin 7 prosenttia. Jos automaattimetro ei toteudu nyt, se tullaan toteuttamaan junakaluston uusimisen yhteydessä 2025 tuntumassa. Tällöin päästään 2 minuutin vuoroväliin ja kuljetuskapasiteetti kasvaa vielä lisää yli 20 prosenttia.

Länsimetron mitoitusperusteena on käytetty pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän kysyntäennustetta. Kysyntäennusteeseen vuodelle 2030 sisältyivät olettamukset, että merkittävät järjestelmätason kehityshankkeet mm. Pisara-rata, Kruununvuorenselän raitioliikenneyhteys ja metro Kivenlahteen on toteutettu. Tämän lisäksi joukkoliikenteen käyttäjämäärää on lisätty niin että henkilöauton käyttäjistä on siirtynyt ennustetun lisäksi 10 prosenttia joukkoliikenteeseen.

Vuoden 2050 kysyntäennusteeseen on kerätty myös muu mahdollinen maankäytön kehittyminen, mm. Östersundomin rakentaminen ja metroyhteys, Etelä-Espooseen 25 000 asukasta enemmän kuin yleiskaavassa, metro jatkettu Kauklahteen, ennustetun lisäksi 20 prosenttia henkilöauton käyttäjistä on siirtynyt joukkoliikenteeseen ja Santahaminaan on sijoitettu 25 000 asukasta.

Länsimetron hankesuunnitelma on laadittu em. kysyntäennusteen perusteella. Kuormittunein kohta metrolinjalla on Kulosaaren ja Kalasataman välillä aamuruuhkassa Helsingin keskustan suuntaan. Järjestelmän suunnittelussa on varmistettu riittävä kuljetuskapasiteetti myös tälle osuudelle. Kysyntäennustetta on päivitetty viimeksi tänä vuonna.

Ennusteen perusteella selvisi metrolinjojen kuormitus ja mm. mitoitettiin laitureiden pituus Länsimetrossa. Laituripituus määriteltiin siis kysyntäennusteiden mukaan, niin että riittävä kapasiteetti taataan myös tuleville vuosikymmenille koko linjalla. Metron kysyntäennusteen rinnalla on arvioitu myös muun joukkoliikenteen tarpeen kehitystä. Matkamäärät Helsingin niemelle eivät ole viimeisen 20 vuoden aikana juurikaan muuttuneet. Sen sijaan seudun poikittaisliikenne kasvaa voimakkaasti ja joukkoliikenteen lisätarjonnan painopiste tulee olemaan koko seudulla poikittaisten ja kehämäisten yhteyksien kehittämisessä.

Metrolaitureiden mitoitus on suunniteltu jo hankesuunnitelman yhteydessä ja hyväksytty kaupunginvaltuustoissa niin Helsingissä kuin Espoossa vuonna 2008. Nykyiset louhinnat etenevät tämän suunnitelman mukaan aikataulussa. Metron osalta riittävä kuljetuskapasiteetti toteutuu ohjausjärjestelmästä riippumatta. Länsimetron asemat ovat riittävän pituisia myös tulevan maankäytön ja liikennemäärien kasvun kannalta.

Lisätietoa

Länsimetro, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

HKL, toimitusjohtaja Matti Lahdenranta, puh. 050 385 5020,

matti.lahdenranta(at)hel.fi