Maijansillan purkaminen ja uudelleenrakentaminen alkaa valmistelevilla töillä

Lemminkäinen Infra Oy on aloittanut Matinkylän metroaseman rakennusurakan.

Aseman rakentamisen lisäksi Lemminkäisen urakkaan sisältyy huoltotunnelin, kuilun sekä asemalta länteen johtavien kahden noin 700 metrin pituisen rinnakkaisen ratatunnelin rakentaminen. Tunnelia käytetään metrojunien yösäilytyspaikkana. Lemminkäinen vastaa myös Suomenlahdentieltä metroasemalle johtavien ajo- ja siltarakenteiden rakentamisesta Suomenlahdentien ja Piispansillan alueilla.

Piispansilta-kadulla sijaitseva Maijansilta tullaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Suomenlahdentielle rakennetaan betonirakenteiset ajorampit. Ennen purkutöiden ja muiden meluavien töiden aloitusta alueella suoritetaan liikennejärjestelytyöt ja kevyempiä purkutöitä, kuten viheralueiden raivaus. Nämä työt alkavat 30.9. alkavalla viikolla.

Työmaa-alueelle tehdään maankaivutöiden vaatimat tukiseinät porapaaluilla, alue kaivetaan auki, silta puretaan ja kalliota joudutaan mahdollisesti louhimaan, jotta päästään uudelleen rakennettavan sillan perustussyvyyteen. Myöhemmässä vaiheessa suoritetaan myös lyöntipaalutustöitä Suomenlahdentien alueella. Työt maanpinnalla kestävät noin kaksi vuotta.

Liikenne Piispansillalla ei keskeydy rakentamisen aikana vaan autot ja kevyt liikenne ohjataan työmaa-alueen ohi.

Rakentamisen aikana syntyy melua ja mahdollisesti myös tärinää. Urakoitsija pyrkii minimoimaan melu- ja tärinähaitat. Melua ja/tai tärinää aiheuttavaa töitä tehdään meluluvan mukaisesti arkisin pääosin klo 07.00 – 18.00. Melua aiheuttavat työt alkavat myöhemmin syksyllä.

Länsimetron lisäksi alueella rakennetaan parhaillaan Ison Omenan laajennusta ja Matinkylän metrokeskusta, jonne sijoittuu mm. bussien liityntäterminaali. Lisätietoa kaikista rakennushankkeista on Ison Omenan nettisivuilla www.isoomena.fi/laajennus. Länsimetron rakentamista löytyy tietoa osoitteesta www.lansimetro.fi

Työmaan yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Ari Saukkonen, Työmaapäällikkö, puh. 0400 423 656, s-posti: ari.saukkonen@lemminkainen.com
Henry Kopiloff , Projektipäällikkö, puh. 0400 979 089, s-posti: henry.kopiloff@lemminkainen.com
Länsimetron palautepuhelin, puh. 050 377 3700, ma-pe 9-15