Västmetron byggnadsplanerare sätter igån

Västmetron skrev idag under fjorton konsultavtal om genomförandet av metrons byggnadsplanering. Avtalen rör totalt 200 årsverken. Under hela projektet kommer Västmetron att sysselsätta ungefär 400 planerare, uppskattar verkställande direktör Matti Kokkinen.

Avtalsförhandlingarna för allt byggnadsplaneringsarbete avgjordes enligt planerna. Avtalen gör det möjligt att starta planerings arbetet fullt ut nu i mars. Det finns arbete för planerarna i minst fyra år.

– Det finns arbete för alla planerare redan från starten, men arbetets tyngdpunkt varierar beroende på området. Planerarna inom bergsteknik, konstruktionsteknik och geoteknik har de mest brådskande uppgifterna från starten. Planerarna inom installations- och banteknik och arkitekterna har en lägre arbetstakt i inledningen av projektet. I början behövs deras sakkunskaper främst för att utreda stationernas utrymmesbehov, säger Kokkinen.

Fjorton avtal om byggnadsplaneringen

Valet av planerare görs utifrån ett anbudsförfarande i enlighet med upphandlingslagen. Fem av avtalen rör arkitektonisk planering, två bergsteknisk planering, ett geoteknisk planering, ett spårteknisk planering, ett konstruktionsteknisk planering och fyra installationsteknisk planering,

Avtalet om den arkitektoniska planeringen ingicks med Arkitektbyrå Innovarch Oy (tunneln), Arkitektbyrå HKP Oy (stationerna i Mattby och Ängskulla samt stationsreserveringen i Ängskulla), Arkitektbyrå Artto Palo Rossi Tikka Oy (stationen i Hagalund), en konsultgrupp bestående av Arkitektbyrå ALA Oy & Arkitektbyrå Esa Piironen Oy (stationerna i Otnäs och Kägeludden) samt Arkitektbyrå Pekka Helin Oy (stationerna på Björkholmen och Drumsö).

Konsultgruppen FKW svarar för den geotekniska, bantekniska och bergstekniska planeringen på sträckan Gräsviken-Kägeludden. Konsultgruppen Sito-Pyöry-Fundatec svarar för den bergstekniska planeringen från Kägeludden till Mattby. Ingenjörsbyrå A-Insinöörit Oy har ingått avtalet om den konstruktionstekniska planeringen. Planeringsavtalen om installationsteknik ingicks med Pöyry Building Services Oy (VVS, el och automation i tunneln och i hisschakten), Ingenjörsbyrå Olof Granlund Oy (stationernas VVS) och Konsultgruppen Nissinen-Niemistö (stationernas el och automation).

Byggnadsplanerarna genomför planeringen av Västmetron under ledning av fem huvudplanerare. Huvudplanerarna skrev under sina konsultavtal med Västmetron 6.2.2009. Byggherrekonsult för projektet är SWECO PM Oy.

För mer information:
Västmetrons verkställande direktör Matti Kokkinen, tel. 050 347 1558
matti.kokkinen@lansimetro.fi
Länsimetro Oy
Länsimetro Oy genomför metrolinjen Gräsviken-Mattby och låter bygga, äger, underhåller, sköter och utvecklar spår, tunnlar, stationsbyggnader, parkeringsplatser och övriga konstruktioner och anordningar som stödjer metrolinjen. Byggandet av Västmetron är ett samprojekt mellan städerna Esbo och Helsingfors. Västmetrons kontor ligger i Hagalund. www.lansimetro.fi