Länsimetron kunnossapitopäälliköksi raideliikenteen asiantuntija

Länsimetrossa on aloittanut kunnossapitopäällikkönä Juhani Penttilä (DI). Penttilän tehtäviin kuluu tunneli- ja ratarakenteiden kunnossapitotoiminnan ohjaus ja laadunvalvonta länsimetron liikenteessä olevalla osuudella Ruoholahdesta Matinkylään.

”Matkustus- ja liikenneturvallisuuden varmistaminen on kunnossapidon ykköstehtäviä. Kunnossapitoa täytyy tehdä laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti metron koko elinkaari huomioiden”, Penttilä sanoo.

Ruoholahti-Matinkylä – osuuden valmistuttua uudet asemat ja rata jäivät Länsimetron omistukseen, mutta liikennettä operoiva HKL huolehtii asemien ja radan huollosta ja ylläpidosta. HSL suunnittelee ja tilaa joukkoliikenteen. HKL ja HSL ovatkin Penttilälle uudessa työssä tärkeitä yhteistyötahoja. Metron valmistuttua Matinkylästä Kivenlahteen Penttilä keskittyy työssään myös kakkosvaiheen kunnossapitotoimintaan.

Ratatekniikka kiinnosti Penttilää jo opiskeluaikana – hän valmistui vuonna 2013 Tampereen teknillisestä yliopistosta ja teki diplomityönsä havaitun ja laskennallisen roudan syvyyden ja routanousun vertailusta radalla.

Valmistumisen jälkeen hän työskenteli Roadscannersilla tie- ja ratapuolella. Työt veivät myös ulkomaille, mm. mittaamaan teitä Azerbaidžaniin ja Papua-Uusi-Guineaan. Rataverkon maatutkauksia hän on tehnyt Suomen rataverkon lisäksi Ruotsissa, Sloveniassa ja Kroatiassa.

Viimeiset kolme vuotta Penttilä on työskennellyt Rambollilla rataisännöitsijänä Liikenneviraston edustajana valvomallaan kunnossapitoalueella. Työhön on kuulunut rautateiden kunnossapitoprojektien hallintaa ja laadunvalvontaa sekä radan kunnon seurantaa.

”Uskon, että aiempi kokemukseni antaa hyvät lähtökohdat työhön Länsimetrolla – minulla on kokemusta rataomaisuuden kunnossapitokokonaisuudesta, valvonnasta ja kehityksestä. Odotan kuitenkin myös uuden oppimista ja haasteita, koska Länsimetro on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus”, Penttilä sanoo.

Juhani Penttilä