Västmetrons nya underhållschef är expert på spårtrafik

Juhani Penttilä (diplomingenjör) är Västmetrons nya underhållschef. Penttiläs uppdrag är att leda underhållet av tunnel- och spårkonstruktioner och kvalitetskontrollen på Västmetrons avsnitt från Gräsviken till Mattby.

”Att säkerställa passagerar- och trafiksäkerheten är en av de viktigaste underhållsuppgifterna. Underhållet måste hålla hög kvalitet, göras i rätt tid och på ett kostnadseffektivt sätt, med hänsyn till metrons hela livscykel, säger Penttilä.

Då avsnittet Gräsviken – Mattby färdigställts blir stationerna och spåret kvar i Västmetrons ägo, men HST opererar trafiken och har hand om underhållet och driften av stationer och spår. HRT planerar och beställer kollektivtrafiken. HST och HRT är viktiga samarbetsparter i Penttiläs nya uppdrag. Då metron färdigställs från Mattby till Stensvik fokuserar Penttilä i sitt arbete också på underhållsarbete i andra fasen.

Spårteknik intresserade Penttilä redan under studietiden – han utexaminerades år 2013 från Tammerfors tekniska universitet och gjorde sitt diplomarbete om jämförelse av observerat och kalkylerat tjäldjup och tjällyftning vid spår.

Efter examen arbetade han på Roadscanners på väg- och spårsidan. Arbetet tog honom också utomlands, bland annat för att mäta vägar i Azerbajdzjan och Papua Nya Guinea. Förutom att jobba med det finska järnvägsnätet har han gjort markradar på spårnät i Sverige, Slovenien och Kroatien.

Under de senaste tre åren har Penttilä arbetat för Ramboll som spårdisponent och Trafikverkets representant i underhållsområdet som han övervakade. I arbetet ingick ledning och kvalitetskontroll av underhållsprojekt på järnvägar samt uppföljning av spårets skick.

”Jag tror att min tidigare erfarenhet ger ett  bra utgångsläge för arbetet på Västmetron – jag har erfarenhet av underhåll, övervakning och utveckling av spårtillgångar. Jag väntar också på att lära mig nya saker och anta utmaningar, eftersom Västmetron är en unik helhet i Finland”, säger Penttilä.

Juhani Penttilä