Länsimetron kakkosvaihetta rakennetaan vahvistetulla organisaatiolla ja uudistetuilla toimintatavoilla – rakennusurakoiden kilpailutus käynnissä

Länsimetron kakkosvaiheen rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen on siirtymässä louhintavaiheesta rakennusvaiheeseen.  Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Länsimetro-projektin kakkosvaihetta rakennetaan vahvalla tilaajan organisaatiolla ja uudistetuilla toimintatavoilla. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Rakennusurakoita on kuusi; viisi asemaurakkaa ja koko ratalinjan rakennusurakka. Sammalvuoren varikolla on louhinnoista jo siirrytty rakentamiseen.  Rakennusurakoiden suuruusluokka vaihtelee välillä 40 -60 miljoonaa. Projektijohtourakoiden lisäksi hankkeessa kilpailutetaan 24 sivu-urakkaa, joiden koko vaihtelee miljoonasta reiluun 10 miljoonaan.

Rakentava organisaatio muutti keväällä 2017 yhteisiin tiloihin Espoon Olariin. Saman katon alle on koottu hankkeen keskeiset toimijat ja vahvistettu organisaatio: viranomaistahot, suunnittelu, rakentaminen, talous, laatu- ja riskienhallinta sekä edustajat operaattori HKL:ltä, pelastuslaitokselta ja Espoon kaupungilta.

Kakkosvaiheen projektiorganisaation kokoamisessa on toimitusjohtaja Ville Saksin johdolla otettu huomioon tarkkaan ykkösvaiheen rakentamisesta saatu kokemus.

– Länsimetro on jopa Euroopan mittakaavassa todella suuri hanke, jossa yhdistyvät infrarakentaminen, talonrakennus, talotekniikan osaaminen ja automaatio. Olemme viime vuoden aikana muuttaneet toimintamallia big room-työskentelyyn. Tässä mallissa työntekijät toimivat samassa tilassa ja työ on järjestetty siten, että tieto liikkuu reaaliajassa ja päätöksenteko on nopeaa. Olemme myös vahvistaneet omistajaorganisaatiota eli Länsimetro Oy:tä mm. taloushallinnon, laadun- ja riskienhallinnan alueilla, toteaa Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Parasta toteuttamiseen soveltuvaa urakkamuotoa on selvitetty yhteisesti vuorovaikutuskeskusteluissa useiden urakoitsijoiden kanssa. Rakennusurakat tullaan toteuttamaan projektinjohtourakoina, joissa tilaaja ja toteuttaja toimivat tiiviissä yhteistyössä. Tämä urakkamuoto sopii erityisen hyvin isoihin ja monimutkaisiin hankkeisiin, joita erityisesti metroasemat ovat. Tavoitteena on, että kaikki projektinjohtourakat on kilpailutettu lokakuuhun 2018 mennessä ja kunkin kohteen rakennusurakat ovat käynnissä kuluvan vuoden aikana.

Osuudelle on tulossa viisi uutta asemaa: Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti. Sammalvuoreen rakentuu maanalainen metrovarikko metroliikennettä operoivan HKL:n tarpeisiin.

Lisätietoa:
Länsimetro, toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086