Länsimetron big room on vuoden projektiteko

Projektiyhdistys ry järjestää vuosittain kilpailun vuoden projektiteosta. Tänä vuonna yhdistys valitsi voittajiksi kaksi projektitekoa: Suomenlinnan merenalaisen tunnelin peruskorjauksen allianssimallilla sekä Länsimetro-projektin kakkosvaiheen big room -toimintamallin.

Länsimetron kakkosvaiheen rakentamisessa Matinkylästä Kivenlahteen otettiin 2017 käyttöön big room-malli, joka tarkoittaa hankkeessa sekä yhteistä toimitilaa, johtamismallia että tilannekuvan hallintaa. Big room-malliin siirryttiin ykkösvaiheen rakentamisesta saatujen kokemusten perusteella.

”Olemme kiitollisia ja nöyriä saadusta tunnustuksesta. Teemme projektissa kaikkemme, että kakkosvaihe onnistuu tavoitteiden mukaisesti. Ajantasainen tilannekuva, jämäkkä johtaminen, ripeä päätöksenteko ja tehokas tiedonkulku ovat rakentamisemme kulmakiviä joka päivä”, kertoo Länsimetro oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Projektiyhdistys kiittelee perusteluissaan sitä, että Länsimetron kakkosvaiheen uusi projektiorganisaatio osoitti viisautta perehtyessään kerättyyn ’Lessons Learned -dataan’ ja rohkeutta tehdessään merkittävän muutoksen projektin johtamis- ja työskentelymallissa.

”Vuosi 2016-2017 oli vaikeaa Länsimetron projektiorganisaatiolle, kun ykkösvaihe myöhästyi ja sai negatiivista julkisuutta. Onneksi projektilla oli kykyä miettiä toimintaa ihan uudelta pohjalta perustuen osapuolten vahvaan luottamukseen ja haluun toimia hankkeen parhaaksi”, perustelee valintaa Jouko Kaaja Projektiyhdistys ry:stä.

Länsimetron big roomissa saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös kaupungin edustajille ja HKL:lle on varattu omat työpisteet. Big room -termi on yleisesti käytössä rakennusalalla ja sillä viitataan työskentelytapaa, jossa keskeistä on eri osapuolien toimiminen samoissa tiloissa yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Hankkeen johtamisjärjestelmää on parannettu ykkösvaiheen oppien mukaisesti ja kehitetty Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen tilannejohtamisen malli eli tilannehuone. Tilannehuoneessa seurataan paitsi projektin aikataulua ja kustannuksia, myös riskejä, laatua, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta. Tiedonkulkua on parannettu luomalla uusia sisäisen viestinnän toimintamalleja ja kanavia. Tiedonkulkua, luottamusta ja yhteistyön sujuvuutta sekä big roomissa että rakennusurakoissa myös mitataan säännöllisesti.

Espoon kaupunki tarkensi rakentamisen hankesuunnitelmaa keväällä 2018. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa.  Tavoitteena on luovuttaa osuus operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Tutustu länsimetron big roomiin videolla

Lisätietoja:

Jouko Kaaja, Projektiyhdistys ry, puh. 0400 403 145, jouko.kaaja(at)pry.fi

Ville Saksi, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Satu Linkola, viestintäjohtaja, Länsimetro Oy, 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro

Länsimetron big room. Kuva: Timo Kauppila, INDAV
Palkinnon vastaanotti projektin johtoryhmä. Kuva: Opa Latvala