Västmetrons big room är årets projektgärning

Projektiyhdistys ry (projektföreningen) ordnar årligen en tävling om årets projektgärning. I år valde föreningen två projektgärningar som vinnare: Alliansmodellen för grundrenoveringen av Sveaborgs undervattenstunnel samt Västmetro-projektets andra fasens big room -verksamhetsmodell.

I den andra fasen av byggandet av Västmetron från Mattby till Stensvik togs år 2017 i bruk big room-modellen, vilket för projektet betyder både gemensamma lokaler, ledningsmodell samt kontroll av situationsbilden. På basis av erfarenheterna från byggandets första fas flyttade man över till big room-modellen.

”Vi är tacksamma och ödmjuka för det erkännande som vi har fått. I projektet gör vi allt för att den andra fasen ska lyckas enligt målsättningarna. En aktuell situationsbild, kraftfullt ledande, snabbt beslutsfattande och effektivt informationsflöde är hörnstenarna för vårt byggande varje dag”, berättar Länsimetro Oy:s VD Ville Saksi.

I sin motivering tackar projektföreningen (projektiyhdistys) Västmetrons nya projektorganisation för andra fasen för den visdom som de visade i och med att de satte sig in i den insamlade “Lessons Learned -datan”, och modet som de visade genom att göra en betydande förändring i projektets lednings- och arbetsmodell.

”Året 2016-2017 var svårt för Västmetrons projektorganisation eftersom den första fasen försenades och fick negativ publicitet. Lyckligtvis hade projektet förmågan att fundera om verksamheten från en helt ny grund, på basis av parternas starka förtroende och vilja att verka för projektets bästa”, motiverar Jouko Kaaja från Projektiyhdistys ry (projektföreningen) valet.

I Västmetrons big room arbetar Länsimetro Oy, konsulter och andra parter som medverkar i projektet under samma tak. Egna arbetsstationer finns även reserverade för stadens representanter och HST. Big room -termen är vanlig inom byggbranschen, och syftar på ett arbetssätt där det centrala är att olika parter fungerar i samma utrymmen enligt gemensamma spelregler.

Projektets ledningssystem har förbättrats i enlighet med vad man lärt sig från första fasen och har i finska mått mätt utvecklats till en unik modell för situationsledning, dvs. situationsrum. I situationsrummet följer man med, förutom projektets tidtabell och utgifter, risker, kvalitet, samarbetets smidighet och arbetssäkerhet. Informationsflödet har förbättrats genom att skapa nya verksamhetsmodeller och kanaler för den interna kommunikationen. Informationsflödet, förtroendet och samarbetets smidighet, både i big room:et och i byggnadsprojekten, mäts också regelbundet.

Esbo stad specificerade byggandets projektplan våren 2018. Den preciserade kostnadsberäkningen för den andra fasen uppgår till 1 159 miljoner euro.  Målet är att överlåta en andel till operatören HST:s användning under 2023.

Mer information:

Jouko Kaaja, Projektiyhdistys ry (projektföreningen), tfn 0400 403 145, jouko.kaaja(at)pry.fi

Ville Saksi, verkställande direktör, Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, 046 877 3392, satu.linkola(at)lansimetro

Foton: Timo Kauppila, INDAV