Kuilutyöt jatkuvat Tontunmäessä maanrakennustöillä

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Tontunmäessä Myllytontuntien ja Kulkuspolun risteyksessä. Työt jatkuvat maarakennustöillä heinäkuussa. Työmaa-alue aidataan. Maanpäältä tehtäviä työvaiheita ovat maankaivu ja -kuljetus sekä louhintareikien poraus.

Räjäytykset tullaan tekemään alhaalta tunnelista ja syntyvä louhe kuljetetaan pois Haukilahdenkadulla olevan työtunnelin kautta. Louhe kuljetetaan Jätkäsaareen. Kuilun sisään tulevat rakenteet ja maanpinnalle tuleva kuilurakennus tehdään vuosien 2013-2014 aikana.

Kuilutyömaan työajat ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
maankaivu- ja siirtotyöt, poraus-, räjäytys- ja rusnaustyöt klo 7-18 (ma-pe)

Louheen kuormaus ja kuljetus
avolouhinnan osalta klo 7-18. Louhe kuljetetaan Jätkäsaareen.
Alueen koillisosassa oleva tukialuetta käytetään putkien varastointiin johtosiirtojen aikana. Tätä aluetta ei tulla aitaamaan (ks. kuva alla).

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on reitin varrella yhteensä 15. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.