Planerare

Avsnittet Mattby–Stensvik

Huvudplanerare Mattby-Stensvik

Arkitektplanering PS-ARK
Hannu Mikola
Arkkitehtisuunnittelu CJN Oy

Byggnadskonstruktion PS-RAK

Hans Wilkman
Ramboll Finland Oy

Bergkonstruktionsutformning PS-KAT

Jukka Salminen
Pöyry Finland Oy

Övriga planerare Mattby-Stensvik

Planeringsuppdragen har uppdelats i två delar på banlinjen.

Arkitektplanering:

Finno och Kaitans:  Konsultgruppen PES+Pöyry Architects Oy och
Sökö, Esboviken, Stensvik, Mossbergets metrodepå: Arkitektbyrå ALA Oy

Konstruktionsutformning:

Banlinjen östra ända, stationerna i Finno, Kaitans och Sökö: Konsultgruppen Sigma (Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy).
Banlinjens västra ända, stationerna i Stensvik och Esboviken, Mossbergets metrodepå: Konsultgruppen Pöyry Finland Oy – Ramboll Finland Oy.

Konstruktionsutformning av arbetstunnlar:

Konsultgruppen FKW

Banplanering:

Pöyry Finland

Bergskonstruktionsutformning:

Banlinjens östra ända, stationerna i Finno, Kaitans och Sökö: Pöyry Finland Oy
Banlinjens västra ända, stationerna i Stensvik och Esboviken, Mossbergets metrodepå: Konsultgruppen Sigma.

VVS-planering:

Banlinjens östra ända, stationerna i Finno, Kaitans och Sökö: Konsultgruppen Granlund Oy – Ramboll Finland Oy
Banlinjens västra ända, stationerna i Stensvik och Esboviken, Mossbergets metrodepå: Konsultgruppen Granlund Oy – Ramboll Finland Oy

Elplanering:

Banlinjens östra ända, stationerna i Finno, Kaitans och Sökö: Konsultgruppen NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö och Granlund Oy).
Banlinjens västra ända, stationerna i Stensvik och Esboviken, Mossbergets metrodepå: Konsultgruppen NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö och Granlund Oy).

Avsnittet Gräsviken-Mattby

Byggnadsplanerarna planerar Västmetron under ledning av fem huvudplanerare.

Planerarna väljs utifrån ett anbudsförfarande för offentlig upphandling i enlighet med upphandlingslagen. Fem av avtalen gäller arkitektplanering, två bergsteknisk planering, en geoteknisk planering, en banteknisk planering, en konstruktionsteknisk planering och fyra husteknisk planering.

Huvudplanerare:

Arkitekthuvudplanering (PS-ARK)

Arkitekt SAFA Hannu Mikola
CJN Arkkitehtitoimisto Oy

Huvudplanering av bergskonstruktionen (PS-KAT)

Juha Salmelainen
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Huvudplanering av konstruktionstekniken (PS-RAK)

Jyrki Jauhiainen
Finnmap Consulting Oy

Huvudplanering av geotekniken (PS-GEO)

Markku Tuhola
A-Insinöörit Oy

Övriga planerare:

Arkitektplanering:

Arkitektbyrå Innovarch Oy (tunnel och vertikala schaktbyggen)
Arkitektbyrå HKP Oy (stationerna i Mattby, Idrottsparken och Ängskulla)
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy (stationen i Hagalund)
Konsultsammanslutningen Arkkitehtitoimisto ALA Oy & Arkkitehtitoimisto Esa Piironen Oy (stationerna Aalto-uiversitetet och Kägeludden)
Arkitektbyrå Pekka Helin & Co Oy (stationerna Björkholmen och Drumsö)

Geoteknik:

Konsultsammanslutningen FKW

Banteknik:

Konsultsammanslutningen FKW

Bergsteknik:

Konsultsammanslutningen FKW på avsnittet Gräsviken – Kägeludden
Konsultsammanslutningen Sito-Pöyry-Fundatec på avsnittet Kägeludden-Mattby.

Konstruktionsteknik:

Ingenjörsbyrån A-Insinöörit Ab

Husteknik:

Pöyry Building Services Oy (VVS i tunnlar och schakt, el och automation)
Ingenjörsbyrå Olof Granlund Oy (VVS på stationerna)
Konsultgruppen Nissinen-Niemistö (stationernas el och automation)