Aseman rakentaminen

Miten metroasema rakennetaan?

Metroaseman rakentaminen on yhdistelmä runkotöitä, talotekniikkaa ja useita vaativia teknisiä järjestelmiä. Viimeiseksi aseman pinnat viimeistellään, ja jokainen länsimetron asema saa omaleimaisen ilmeensä.

1. Runkotöitä

Aseman rakentaminen aloitetaan laituritason runkotöillä, jotka pitävät sisällään betoniseinien, pilarien ja holvien rakentamisen. Runkotyöt aloitetaan aina alhaalta päin ja työt etenevät kerroksittain kohti maanpintaa.

2. Väliseiniä ja täydentäviä rakenteita

Kun suuret runkotyöt on saatu valmiiksi, rakennetaan kevyempiä väliseiniä ja muita täydentäviä rakenteita, joiden avulla aseman eri tilat, kuten tekniset tilat, erotetaan toisistaan. Väliseiniä ja runkotöitä jatketaan limittäin.

3. Laituriseinän yläosa ja alakatto rakennetaan

Automaattimetron toteutuessa laituriseinät on myöhemmin helppo kiinnittää asemille. Opasteet kiinnitetään laituriseinän yläosaan. Asemalaiturin yläosan seinään voidaan sijoittaa esimerkiksi taidetta tai arkkitehdin suunnittelemia muita ratkaisuja.

4. LVI- ja sähkötöitä

LVI- ja sähkötyöt aloitetaan sitä mukaa, kun tilojen sisustustyöt valmistuvat vaiheittain. Metroon tulee monenlaisia teknisiä järjestelmiä ja automatiikkaa: talotekniikkaa, pelastuslaitoksen vaatimaa henkilöturvallisuuden varmistavaa tekniikkaa ja tunneliin ratatekniikkaa.

5. Liukuportaita ja teknisiä järjestelmiä

Samaan aikaan täydentävien rakenteiden rakentamisen kanssa alkaa liukuportaiden asennus. Liukuportaat tuodaan asemalle joko alhaalta tunnelista käsin tai ylhäältä kuilujen kautta. Yksi liukuporraslohko painaa neljä tonnia ja on neljän metrin pituinen. Liukuportaiden alaosa kätkee sisäänsä suuren määrän tekniikkaa: portaita pyörittävä kone vaatii tilaa kaksi metriä liukuportaiden alla, joten vain pieni osa liukuportaista näkyy metron käyttäjille.

Myös muu metron vaatima tekniikka, kuten muuntajat ja varavoimakoneet, on tuotava sisään asemalle. Tätä kutsutaan haalaukseksi. Yhteensä metrosta löytyy 52 erilaista järjestelmää. Automaatiojärjestelmät sisältävät mm. LVI-automaation, kiinteistövalvonnan, sähkönsyötönvalvonnan, kamera- ja äänentoistojärjestelmän ja kulunvalvonnan. LVI- järjestelmiin taas kuuluu mm. pumppaamoja, savunpoistopuhaltimia, asemakohtaiset IV- ja ylipaineistuspuhaltimet sekä palovesiverkosto. Muita metron järjestelmiä ovat esimerkiksi turvajärjestelmät, palo-ovet ja matkustajainfojärjestelmä.

6. Pintojen viimeistelyä

Kun tekniikka on tuotu asemalle sisälle, alkavat viimeistelytyöt – asema saa omaleimaisen ilmeensä, kun sinne ilmestyvät arkkitehdin suunnittelemat pintamateriaalit.

Tunneli ja asema kohtaavat

Samanaikaisesti asemaurakoiden kanssa etenee radan rakentaminen. Radan ja aseman rakentaminen kohtaavat, kun kiskojen rakennus radalle alkaa. Radalle asennetaan pölkyt, kisko ja virtakiskot, ohjaus-, turva- ja valvontajärjestelmät sekä ratatunneleita yhdistäviin yhdyskäytäviin palo-ovet. Aseman ja rataurakan valmistuttua alkaa metron koekäyttö. Kaikkia 52 järjestelmää on testattava ja ne on saatava toimimaan yhdessä.  HKL tekee radalla koeajoja ennen kuin aloittaa liikenteen.

Voit lukea lisää tunnelin rakentamisesta täältä.

Aseman tekniset tilat

Valmiista asemasta näkyy yleisölle vain puolet. Lue, millaisia yleisölle näkymättömiä teknisiä järjestelmiä asemalta löytyy.