Mäntyviidan kuilun rakennustyöt jatkuvat Tapiolassa

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Mäntyviidassa kuilun maanpäällisen osan irtiporauksella. Työ jatkuu sen jälkeen kuiluporauksella. Porausta tehdään ma-pe klo 7-18 kesäkuun 2013 alkuun. Syntynyt louhe kuljetetaan pois Otaniemen työtunnelin kautta. Kuilulouhinta on kokonaisuudessaan valmis syyskuussa.

Kuilun betonirakenteet rakennetaan kesä-heinäkuussa ja kuilun lujitukset tehdään heinä-syyskuussa. Maanpäällinen kuilurakennus rakennetaan 2013-2014 aikana. Maanpäällisen kuilurakennuksen luonnoksia esitellään asukkaille niiden valmistuttua.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on reitin varrella yhteensä 15.

Lisätietoja SRV Rakennus Oy

Ville Järvinen, puh. 0400 128 688, Alpo Asikainen, puh. 040 735 2888
Juha Pelkonen, puh. 040 500 9209

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700