Byggarbetena med schaktet i Tallbysket fortsätter i Hagalund

Byggarbetena med schaktet för Västmetrons metrotunnel i Tallbysket fortsätter med lossborrning av den del av schaktet som är ovan jord. Arbetet fortsätter sedan med schaktborrning. Borrningarna utförs måndagar-fredagar kl. 7-18 fram till början av juni 2013. Den sprängsten som uppstår transporteras bort via Otnäs arbetstunnel. Schaktningsarbetet blir helt klart i september.

Schaktets betongkonstruktioner byggs i juni-juli och bergförstärkningarna görs i juli-september. Schaktbyggnaden ovan jord byggs 2013-2014. Utkast till schaktbyggnaden ovan jord presenteras för invånarna när utkasten är klara.

I metrotunneln finns på cirka 600 meters avstånd från varandra schakt som mynnar ut på markytan och är avsedda för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation. I schaktets mitt finns en brandcellsindelad evakueringstrappa. Längs rutten finns det totalt 15 vertikala schakt.

Mer information från SRV Rakennus Oy

Ville Järvinen, tfn 0400 128 688, Alpo Asikainen, tfn 040 735 2888
Juha Pelkonen, tfn 040 500 9209

Västmetrons responstelefon, må-fr kl. 9-15, tfn 050 377 3700