Länsimetron liityntäyhteyksien rakentaminen Länsiväylällä on alkanut

Länsimetron liityntäyhteyksien rakentaminen on alkanut heinä-elokuussa Länsiväylällä välillä Matinkylä-Espoonlahti.

Hanke parantaa joukkoliikenteen sujuvuutta ja vähentää ruuhkia Länsiväylällä. Työt alkavat heinä-elokuussa uusien joukkoliikennekaistojen rakentamisella Espoonlahden ja Matinkylän välille. Alueen asumisviihtyisyyttä lisätään täydentämällä meluntorjuntaa ja kehittämällä kevyen liikenteen verkostoa.

Vuosina 2014 – 2015 Länsiväylää parannetaan Espoonlahden ja Matinkylän välillä monin tavoin. Hankkeeseen sisältyvä joukkoliikenneramppi Länsiväylältä Markkinakadulle avataan busseille Länsimetron aloittaessa liikennöinnin.

Lisätietoja Liikenneviraston hankkeesta löytyy Liikenneviraston hankesivuilta