Samarbete med läroanstalter

Vi samarbetar med högskolor och andra läroanstalter. Vi ser samarbetet med läroanstalter som en viktig del av att bygga upp framtidens arbetsliv och som ett sätt att säkra den kompetens som krävs för att bygga, förvalta och utveckla metroinfrastrukturen. Länsimetro Oy ser med sin expertis till att metron är ett attraktivt och säkert transportalternativ för passagerarna även i flera decennier framöver. Framtidens experter utbildas redan idag för dessa uppdrag, och Länsimetro vill bidra till deras utbildning och fungera som kontakt till arbetslivet under deras studietid.

 

Samarbetet med läroanstalter är även ett sätt att följa med i utvecklingen av branschen. Genom att samarbeta med de studerande får Länsimetro färsk kompetens samt nya idéer och perspektiv. Samarbetet är värdefullt och en lärorik erfarenhet för hela organisationen.

I praktiken består samarbetet med högskolorna bland annat av att föreslå ämnen för examensarbeten och handleda examensarbeten, samarbetsprojekt, expertföreläsningar, erbjuda praktikplatser och deltagande i rekryteringsevenemang.

 

Exempelvis genomförde personer som studerade till inredningsarkitekt på Aalto-universitetet ett projektarbete där de designade tjänster och upplevelser till metrostationer – läs mer (på finska).  Tillsammans med gymnasieelever från Kaitans genomförde vi ett gatukonstprojekt i stadsmiljön – läs mer (på finska).

 

Om du har idéer för hur Länsimetro kan samarbeta med din läroanstalt vill vi gärna höra om dem. Kontakta byggdirektör Janne Tuoma (fornamn.efternamn@lansimetro.fi, tfn 050 341 7627)