Työmaavahvuudet ja kansalaisuudet

Länsimetron rakentamisprojektissa Matinkylä-Kivenlahti työskenteli syyskuun 2022 lopussa  73 henkilöä. Asemien ja ratalinjan rakennusurakat päättyivät 13.5.2022. Rakennusprojekti valmistui syyskuussa 2022.

Perehdytettyjä työntekijöitä oli 30 000 koko hankkeen aikana eri urakoissa. Suurimmillaan työvoimaa hankkeessa oli marraskuussa 2019, jolloin projektissa oli 1 459 henkilöä. Yrityksiä eri urakoissa oli 905 kappaletta. Työmaavahvuus raportoitiin kulkulupajärjestelmän kautta ja urakoitsijan lakisääteisiä velvoitteita seurattin eri järjestelmien kautta. Lue harmaan talouden torjunnasta.

Syyskuu 2020 Huhtikuu 2022 Toukokuu 2022 Kesäkuu 2022 Heinäkuu 2022 Elokuu 2022 Syyskuu 2022
Projektin tilaajaorganisaatio 129 henkilöä 112 henkilöä 78 henkilöä 78 henkilöä 61 henkilöä 58 henkilöä 50 henkilöä
Suunnittelu ja mittaus 177 henkilöä 114 henkilöä 65 henkilöä 41 henkilöä 4 henkilöä 17 henkilöä 3 henkilöä
Urakoitsijat työmaalla 836 henkilöä 124 henklöä 78 henkilöä 29 henkilöä 29 henkilöä 19 henkilöä 20 henkilöä
Yhteensä 1 142 henkilöä 350 henkilöä 221 henkilöä 148 henkilöä 94 henkilöä 94 henkilöä 73 henkilöä

Maaliskuussa 2022 työmaiden työntekijöistä 71,6 prosenttia (62,8% joulukuu 2020) oli suomalaisia, 17,6 prosenttia virolaisia (20,8 % joulukuu 2020) ja loppuosa edusti useita eri kansallisuuksia. Työmailla on työskennellyt rakentajia monesta eri maasta: Suomi, Viro,  Irak, Venäjä, Kosovo, Puola, Latvia, Romania, Ukraina, Saksa, Afganistan, Albania, Ruotsi, Espanja, Gambia, Nigeria, Somalia, Unkari, Ghana, Egypti, Tunisia, Sambia, Uusi-Seelanti, Bangladesh, Irlanti, Indonesia, Filippinit, Yhdysvallat, Myanmar/Burma ja Makedonia. Katso valitut urakoitsijat.

Rakentamisprojektia varten oli perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava integroitu projektiorganisaatio, jonka kaikki noin 120 asiantuntijaa työskentelivät Espoon Matinkylässä ns. big room -periaatteella. Big room -malliin siirryttiin projektissa kesäkuussa 2017. Saman katon alla työskentelivät Länsimetro Oy, eri alojen konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös viranomaisille, kuten kaupungin edustajille ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle, oli varattu omat työpisteet, mikä paransi tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa. Big room -toimintamalli oli paitsi fyysinen tila myös tapa toimia.