Konstverken till västmetrons förlängning är klara – trafiken inleds 2023

Västmetrons stationskonstverk är färdiga. Alla fem stationer har konstverk som passar arkitekturen. Konstens syfte är att göra stationerna mer tilldragande, trivsamma och karakteristiska. 

Just nu pågår testningen av västmetrons tekniska system i olika nödsituationer på stationerna längs avsnittet Mattby-Stensvik och metrolinjen. Trafiken på avsnittet Mattby–Stensvik väntas komma i gång under 2023.

Konstverken representerar olika konstformer. Varje verk ska också passa in
i stationens arkitektur och vara lätt att underhålla. Konsten gör stationerna mer trivsamma men har också ett praktiskt syfte i stationsplaneringen – den gör det lättare att navigera i metron och hjälper passagerarna att skilja mellan stationerna.

”Tiotusentals människor använder metron varje dag. Allt fler tar också metron till Esbo. Metrostationen är vårt visitkort utåt och gör vardagen trivsammare. Konst är en viktig faktor som bidrar till stationernas dragningskraft och trivsel”, säger kulturdirektör Susanna Tommila på Esbo stad.

Konstnärer, arkitekter och entreprenörer samarbetade för att uppföra verken på stationerna i samband med stationsbygget. Konsten är integrerad i arkitekturen och ersätter på sina håll andra konstruktioner i stationen såsom delar av plattformsväggarna. Den beräknade kostnaden för verken uppgår till cirka 1,2 miljoner euro.

”Det känns bra att ha deltagit i konstprojektet. Processen har varit lång och intressant ända från konstnärsval till de färdiga konstverken. Samarbetet med stationernas arkitekter har fungerat väl”, konstaterar projektets konstkoordinator Jaakko Niemelä. 

Merparten av konstverken finns på plattformarna där de också kan ses från metrotågen.

”Vi tyckte att det var viktigt att visa upp olika konstformer på andra fasens stationer och efterfrågade nyskapande idéer från alla konstnärer. Samtidigt representerar verken konstnärernas övriga produktion på ett intressant sätt. Det känns fint att man velat ge konst en så framträdande roll längs västmetrons avsnitt Mattby-Stensvik”, säger EMMAs museichef Pilvi Kalhama.

Läs mera om stationernas konstnärer och verk.

Alla fem stationer har konstverk som passar arkitekturen.

Mer information:

Länsimetro Oy:s kommunikationsdirektör Satu Linkola, satu.linkola(at)lansimetro.fi