Brandklockan ringer på Stenviks metrostation tisdagen 7.12.2021

På Stenviks station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Tisdagen 7.12.2021 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från tisdag till torsdag 7.–9.12.2021 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700