Titta på video om testkörning från Mattby till Stensvik

Trafiken på avsnittet Mattby–Stensvik väntas komma i gång under 2023. Ny kan du ha testkörning från Mattby till Stensvik. I västmetroprojektets andra byggfas från Mattby till Stensvik byggs en sju kilometer lång banlinje och fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk depå i Mossberget. Även i den andra fasen går metron hela sträckan under jord i två parallella tunnlar. Testkörningar startade sommaren 2021 och pågår till 2022.

Titta på video om testkörning från Mattby till Stensvik också på YouTube.