Byggarbetet för parkeringsanläggningen i Stensvik har börjat

Bygget av parkeringsanläggningen i Stensvik inleddes vecka 47 med mark- och grundläggningsarbeten. Anläggningen kommer att ligga väster om Stensviks metrostation, bredvid den västra ingångsbyggnaden. Fira Oy är byggentreprenör för anläggningen.

Parkeringsanläggningen tas i användning 2023. Parkeringsanläggningen kommer att ha cirka 650 anslutningsparkeringsplatser för bilar och 50 cykelparkeringsplatser.

Byggarbetsplatsens adress är Stenbruksvägen 2, 02320 Esbo.

Byggarbetsplatsen för parkeringsanläggningen i Stensvik är markerad med en brun cirkel på kartan. Byggarbetsplatsens adress är Stenbruksvägen 2, 02320 Esbo.

Mer information

Fira Oy, ansvarig arbetsledare Jaakko Siira, jaakko.siira(at)fira.fi, tfn 040 159 6668
Fira Oy, arbetschef Jyrki Latvala, jyrki.latvala(at)fira.fi, tfn 0400 792 474

Västmetrons responsnummer, må–fr kl. 9–13), tfn 050 377 3700