Brandklockan ringer på Finno metrostation måndagen 29.11.2021

På Finno station pågår tester av systemen som ska garantera passagerarnas säkerhet. Systemens funktion testas i exceptionella situationer, exempelvis bränder i olika delar av stationen eller elavbrott av olika längd.

Måndagen 29.11.2021 kl. 8–16 testas även brandlarmet och brandklockan kan då höras i området nära stationen.

Under testerna aktiveras även metrostationens utrymningsmeddelanden. Utropen kan höras utanför stationen från måndag till torsdag 29.11–2.12.2021 kl. 8–16.

Mer information
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700