Rökgasfläktar i Mattby, Finno och Kaitans testas nattetid veckan 50

På Mattby, Finno och Kaitans metrostationer samt banavsnitten och schakten mellan stationerna (Distby schakt på Finnviksvägen 15, Finnviksvägens schakt på Finnviksvägen 22 och Sälvägens schakt på Sälvägen 6) kommer testning av rökgasfläktarna att genomföras nattetid veckan 50.

  • 13-17.12.2021 nattetid från Mattby till Finno
  • 14-15.12.2021 nattetid från Finno till Kaitans

Under testerna kan ett surrande ljud tidvis höras i den närmaste omgivningen. Testerna sker på natten kl. 23.45–5.00 då metrotrafiken står stilla. Under testerna kommer fläktarna att drivas på lägsta möjliga effekt för att undvika buller.

Rökgasfläktarna används i händelse av brand för att blåsa ut röken från de underjordiska utrymmena längs kanaler med röksektioner. Rökgasfläktar finns i metrolinjens vertikala schakt samt i metrostationernas östra och västra ändar. Fläkttesterna är en del av den övergripande testningen på metroavsnittet Mattby–Stensvik. Systemens funktion testas alltid även på nästa station, det vill säga för Finno innebär det att även systemen i Mattby där metron redan är i trafik behöver testas. Totalt har 15 rökgasfläktar installerats på avsnittet Mattby–Stensvik, medan avsnittet Gräsviken–Mattby har 32.

Vi beklagar eventuella olägenheter som orsakas av testerna.

Mer information

Västmetroprojektets driftsättningsingenjör Janne Ilkanheimo, tfn 0400 896 672
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700