Sökö

Västmetrons station som byggs i Sökö får ingångar från Sökötorget och Övergårdsvägen. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av YIT Rakennus Oy och Are Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation till Sökö byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Sökövägen 12, 02360 ESBO
Byggarbetsplatsens journummer: 040 628 8161
Kontaktperson för konsortiet YIT-ARE RU23: karo-pekka.lehmusto(at)yit.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Ingången från Sökötorget: Sökövägen 14, 02360 Esbo
Ingången från Övergårdsvägen: Övergårdsvägen 29, 02360 Esbo
Övergårdsgrändens teknikschakt: Övergårdsvägen 30, 02360 Esbo
Sökö servicetunnel: Sököleden 7, 02360 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf

Stombyggnationen på stationen är i sitt slutskede. Därefter fokuserar arbetet på stationens interiör samt VVS- och eltekniska arbeten. De första rulltrapporna på avsnittet Mattby–Stensvik installerades i Sökö i början av 2020.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider. Läs mer om arkitekturen och konstverken på Sökö station.

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Även stationerna har sina egna schakt. Läs mer om schakten.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.