Sökö

Kontaktuppgifter till byggarbetsplatsen:
Arbetsplatsens adress: Sökövägen 12, 02360 Esbo
Byggarbetsplatsens journummer 040 829 7938
TYL YIT-ARE RU23: karo-pekka.lehmusto(at)yit.fi