Sökö

Bygget av Sökö station startade i augusti 2018. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av YIT Rakennus Oy och Are Oy.

Kontaktinformation till Sökö stationens byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Sökövägen 12, 02360 ESPOO
Byggarbetsplatsens journummer: 040 829 7938
TYL YIT-ARE RU23 kontaktperson: karo-pekka.lehmusto(at)yit.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Ingången från Sökö torg: Sökövägen 14, 02360 Esbo
Ingången från Övergårdsvägen: Övergårdsvägen 29, 02360 Esbo
Tekniskt schakt vid Övergårdsgränden: Övergårdsvägen 30, 02360 Esbo
Sökö servicetunnel: Sököleden 7, 02360 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Stationernas schakt byggs i samband med banlinjen. I västmetrons uppföljningstjänst finns information om var schakten och stationerna är belägna.