Sökö

Länsimetro Oy bygger en metrostation i Sökö med ingångar från Sökötorget och Övergårdsvägen samt tekniska byggnader. Sökö metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt som de övriga nya stationerna.

Information om att röra sig på stationen

Båda ingångarna kommer sannolikt att öppnas när metrotrafiken inleds. Staden planerar bl.a. utveckling av Sököområdet, vilket innebär att byggarbeten kan påverka användningen av Sökötorgets ingång.

Övergårdsvägens ingång har hissar och rulltrappor till stationsplattformen.

Sökötorgets ingång har direkt hissförbindelse till stationsplattformen från Sökö metrocentrum. Från Sökövägen finns trappor eller hiss upp till Sökötorget.

När metrotrafiken inleds kommer stationen att ha anslutningsparkeringar för 350 cyklar och en tillfällig anslutningsparkering med plats för 28 bilar.

Kontaktinformation för Sökö byggarbetsplats

Byggarbetsbasens adress: Sökövägen 12, 02360 Esbo

Byggarbetsplatsens övriga adresser:
Sökötorgets ingång: Sökövägen 14, 02360 Esbo
Övergårdsvägens ingång: Övergårdsvägen 29, 02360 Esbo
Övergårdsgrändens teknikschakt: Övergårdsvägen 30, 02360 Esbo
Sökö servicetunnel: Sököleden 7, 02360 Esbo

Byggarbetsplatsens journummer: 040 628 8161
Kontaktperson för konsortiet YIT-ARE RU23: juhakristian.koskela(at)yit.fi

Mer information om byggarbetsplatsen:
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Beslut om buller vid schaktning och byggarbete på Sökö station (pdf)

Mer information om Sököområdets utveckling på Esbo stads webbplats

Flygbild över Sökö

Sökö metrostation

Flygbild över Övergårdsvägens ingång

Övergårdsvägens ingång

Flygbild över Sökötorgets ingång

Sökötorgets ingång