Finno

Länsimetro Oy har byggt en metrostation i Finno med ingångar från Finnobron och Sjövägen samt tekniska byggnader. Byggnadsentreprenaden genomförs av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy. Byggnadsentreprenaden för Finno metrostation avslutade fredagen 13.5.2022. Finno metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt med de övriga nya stationerna.

Information om att röra sig på stationen

När metrotrafiken från Mattby till Stensvik inleds kommer byggandet av Finno stadsdel fortfarande att pågå. De övriga byggprojekten kommer att påverka användningen av metron. Passagerarna kommer att garanteras säkra och lättillgängliga rutter till metrostationen i alla lägen.

Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten.

Mer information om Finnoområdets utveckling på Esbo stads webbplats

Flygbild över Finno

Metrostationen i Finno

Flygbild över Sjövägens ingång

Sjövägens ingång

Flygbild över Finnobrons ingång

Finnobrons ingång