Finno

Bygget av Finno station startade i oktober 2018. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy. Stationens och bantunnlarnas schaktningsentreprenad blev klar i augusti 2018.

Kontaktinformation till Finno byggarbetsplats:

Byggarbetsplatsens adress: Finnviksvägen 64
Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606
TYL LM Finnoo (konsortiet GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy), kontaktperson: jaakko.makela(at)grk.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Finnobrons ingång: Finnviksvägen 60
Tekniskt schakt i östra änden: Finnviksvägen 62
Tekniskt schakt i västra änden:   Finnviksvägen 64

Stationernas schakt byggs i samband med banlinjen. I västmetrons uppföljningstjänst finns information om var schakten och stationerna är belägna.