Finno

Västmetrons station som byggs i Finno får ingångar från Finnobron och Sjövägen. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation till Finno byggarbetsplats:

Byggarbetsplatsens adress: Finnviksvägen 64

Obs. På grund av byggandet i Finno har trafiken dirigerats om en hel del i området; den gamla adressen Själörsvägen 5 fungerar i navigatorer.

Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606

YTL LM Finnoo (konsortiet GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy), kontaktperson: jaakko.makela(at)grk.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Finnobrons ingång: Finnviksvägen 60

Teknikschaktet i östra änden: Finnviksvägen 62

Sjövägens ingång: Finnviksvägen 64

Teknikschaktet i västra änden: Finnviksvägen 64

Mer information om byggarbetsplatsen:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf)

Stationsbygget i Finno påbörjades i oktober 2018 och stationens och bantunnlarnas schaktningsentreprenad slutfördes i augusti 2018. Stombyggnation pågår för närvarande på hela stationen och vid Finnobrons ingång. Elementinstallationer samt VVS- och eltekniska arbeten har påbörjats.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider. Läs mer om arkitekturen och konstverken på Finno station.

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Även stationerna har sina egna schakt. Läs mer om schakten.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.

På Esbo stads webbplats kan du läsa mer om områdets utveckling: