Finno

Länsimetro Oy bygger en metrostation i Finno med ingångar från Finnobron och Sjövägen samt tekniska byggnader. Byggnadsentreprenaden genomförs av ett konsortium bestående av GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy. Finno metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt med de övriga nya stationerna.

Information om att röra sig på stationen

När metrotrafiken från Mattby till Stensvik inleds kommer byggandet av Finno stadsdel fortfarande att pågå. De övriga byggprojekten kommer att påverka användningen av metron. Passagerarna kommer att garanteras säkra och lättillgängliga rutter till metrostationen i alla lägen.

Finnobrons ingång kommer till en början att ha 72 cykelparkeringar med tak och ytterligare 142 platser vid underfarten.

Kontaktinformation till Finno byggarbetsplats

Byggarbetsplatsens adress: Finnviksvägen 64
Obs. På grund av byggandet i Finno har trafiken dirigerats om mycket i området; den gamla adressen Själörsvägen 5 fungerar i navigatorer.

Byggarbetsplatsens övriga adresser:
Finnobrons ingång: Finnviksvägen 60
Östra teknikschaktet: Finnviksvägen 62
Sjövägens ingång: Finnviksvägen 64
Västra teknikschaktet: Finnviksvägen 64

Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606
TYL LM Finnoo (konsortiet GRK Infra Oy och Aki Hyrkkönen Oy), kontaktperson: jaakko.makela(at)grk.fi

Mer information om byggarbetsplatsen:
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13) 050 377 3700

Mer information om Finnoområdets utveckling på Esbo stads webbplats

Flygbild över Finno

Metrostationen i Finno

Flygbild över Sjövägens ingång

Sjövägens ingång

Flygbild över Finnobrons ingång

Finnobrons ingång