Esboviken

Västmetrons station som byggs i Esboviken får ingångar från Knoptorget och Esbovikstorget. Byggnadsentreprenaden genomförs av SRV Rakennus Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation till Esbovikens byggarbetsplats:

Byggarbetsplatsens journummer: 040 623 3000
Projektledare Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi
Byggarbetsplatsens adress: Utkiksgatan 4, Esbo

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Knoptorgets ingång: Knopgränden 3, 02320 Esbo
Esbovikstorgets ingång: Landkrabbsgränden 6, 02320 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen:
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf på finska)

Bygget av Esbovikens station startade i december 2018. Stationens och bantunnelns schaktningsentreprenad slutfördes i november 2018. För närvarande pågår VVS- och eltekniska arbeten. Läs mer om stationernas VVS- och eltekniska arbeten.

I anslutning till metron byggs även det nya köpcentret Lippulaiva. Projekten har vissa gemensamma konstruktioner. Samordningsarbetet med Lippulaivaprojektet inleddes i december 2019. Mer information om Lippulaiva-projektet finns på Citycons webbplats.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider. Läs mer om arkitekturen och konstverken på Esbovikens station.

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Även stationerna har sina egna schakt. Läs mer om schakten.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.