Esboviken

Bygget av Esbovikens station startade i december 2018 och SRV Rakennus Oy är entreprenör. Schaktningsentreprenaden slutfördes i november 2018.

Kontaktinformation till Esboviken-stationens byggarbetsplats:

Byggarbetsplatsens journummer 040 637 5377
Projektledare Juho Varelius, juho.varelius(at)srv.fi
Byggarbetsplatsens adress: Utkiksgatan 4, Esbo

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Ingången från Knoptorget Knopgränden 3, 02320 Esbo
Ingången från Knoptorget: Landkrabbsgränden 6, 02320 Esbo

Stationernas schakt byggs i samband med banlinjen. I västmetrons uppföljningstjänst finns information om var schakten och stationerna är belägna.