Banlinjen

För västmetron byggs en sju kilometer lång banlinje med sju schakt och 32 förbindelsetunnlar. Entreprenaden utförs av GRK Infra Oy. Byggnadsentreprenaderna vid de fem stationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Stensvik och Esboviken) och banlinjen avslutades fredagen 13.5.2022. HRT fattar beslutet om när passagerartrafiken ska inledas på avsnittet Mattby–Stensvik.