Banlinjen

Byggentreprenaden för banlinjen på sträckan mellan Mattby och Stensvik inleds i juni 2018, och den genomförs av Graniittirakennus Kallio Oy. I byggentreprenaden ingår att bygga bansträckan på sju kilometer samt sju schakt och 32 förbindelsetunnlar.

Schakten är öppningar för ventilation, rökevakuering och tryckutjämning som har schaktats med cirka 600 meters mellanrum från banlinjen upp till markytan. Dessutom fungerar schakten som nödutgångar. Syftet med förbindelsetunnlarna är att förena två parallella tunnlar med varandra och säkerställa metrons säkerhet under exceptionella omständigheter. Det finns förbindelsetunnlar med cirka 150–170 meters mellanrum längs banlinjen.

Bantunnelns konstruktioner byggs samtidigt på tre olika sträckningar mellan Mattby–Kaitans, Kaitans–Esboviken och Esboviken–Stensvik. Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men högljudda arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 (högst tio lördagar) när arbetets bullernivå uppgår till högst 35 dB i omgivningens bostadsutrymmen.

Hur byggs en tunnel?

Kontaktinformation: 

Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606
Sami Eskelinen, Graniittirakennus Kallio Oy: sami.eskelinen(at)grk.fi
Västmetro, responsnummer (på vardagar klockan 9–15): 050 377 3700