Banlinjen

För västmetron byggs en sju kilometer lång banlinje med sju schakt och 32 förbindelsetunnlar. Entreprenaden utförs av GRK Infra Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation för banlinjens entreprenad:

Byggarbetsbasens adress: Sälvägen 6, 02260 Esbo
Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606
GRK Infra Oy:s kontaktperson: sami.eskelinen(at)grk.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13: 050 377 3700

Adresser till schakten som byggs i längs banlinjen:

Finnviksvägens schakt: Finnviksvägen 22, 02230 Esbo
Rilaxvägens schakt: Rilaxvägen 2, 02260 Esbo
Sälvägens schakt: Sälvägen 6, 02260 Esbo
Sököledens schakt: Sököleden 7, 02360 Esbo
Dyningsvägens schakt: Dyningsvägen 11, 02320 Esbo
Lärarvägens schakt: Lärarvägen 5, 02360 Esbo
Köklaxledens schakt: Stensviksvägen 19, 02320 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen:
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf)

Byggnadsentreprenaden för banlinjen på sträckan mellan Mattby och Stensvik inleddes i juni 2018. Bantunnelns konstruktioner byggs samtidigt på tre olika avsnitt: Mattby–Kaitans, Kaitans–Esboviken och Esboviken–Stensvik.

Arbetet fortsätter som planerat på de olika avsnitten. Betongkonstruktionerna och elementinstallationerna är till största delen slutförda. Fram till slutet av januari har nästan 11 000 m³ betong gjutits längs banlinjen och när överbyggnaderna är klara kommer resterande stödmurselement att installeras, totalt 76 stycken.

De VVS- och eltekniska arbetena fortskrider som planerat och ett stort antal sidoentreprenader pågår längs banlinjen.

Planeringen av arbetet med överbyggnader och slutförande arbeten har påbörjats. Sliprar, spår och växlar färdigställs inför installationsarbetet som börjar i sommar.

Schakten är öppningar för ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum från banlinjen upp till markytan. Dessutom fungerar schakten som nödutgångar. Syftet med förbindelsetunnlarna är att förena de två parallella tunnlarna med varandra och säkerställa metrons säkerhet under exceptionella omständigheter. Det finns förbindelsetunnlar med cirka 150–170 meters mellanrum längs banlinjen. Läs mer om schakten.

Läs mer om tunnelbyggets olika faser.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.