Banlinjen

Byggentreprenaden för banlinjen på sträckan mellan Mattby och Stensvik inleddes i juni 2018, och den genomförs av GRK Infra Oy. I byggentreprenaden ingår att bygga en banlinje på sju kilometer samt sju schakt och 32 förbindelsetunnlar.

Schakten är öppningar för ventilation, rökevakuering och tryckutjämning som har schaktats med cirka 600 meters mellanrum från banlinjen upp till markytan. Dessutom fungerar schakten som nödutgångar. Syftet med förbindelsetunnlarna är att förena två parallella tunnlar med varandra och säkerställa metrons säkerhet under exceptionella omständigheter. Det finns förbindelsetunnlar med cirka 150–170 meters mellanrum längs banlinjen.

Bantunnelns konstruktioner byggs samtidigt på tre olika avsnitt mellan Mattby–Kaitans, Kaitans–Esboviken och Esboviken–Stensvik. Medan byggarbetet pågår kan tysta arbeten utföras dygnet runt, men högljudda arbeten kan utföras såsom fastställts i bullertillståndet från Esbo stads miljöcentral:

  • vardagar från måndag till fredag kl. 7–18
  • vardagar kl. 18–22 och helgfria lördagar kl. 9–18 (högst tio lördagar) när arbetets bullernivå uppgår till högst 35 dB i omgivningens bostadsutrymmen

Hur byggs en tunnel?

Kontaktinformation till banbygget:

Byggarbetsbasens adress: Sälvägen 6, 02260 Esbo
Byggarbetsplatsens journummer: 050 516 7606
GRK Infra Oy:s kontaktperson: sami.eskelinen(at)grk.fi
Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Adresser till schakten som byggs i banlinjenentreprenaden:

Finnviksvägens schakt: Finnviksvägen 22, 02230 Esbo
Rilaxvägens schakt: Rilaxvägen 2, 02260 Esbo
Sälvägens schakt: Sälvägen 6, 02260 Esbo
Sököledens schakt: Sököleden 7, 02360 Esbo
Dyningsvägens schakt: Dyningsvägen 11, 02320 Esbo
Lärarvägens schakt: Lärarvägen 5, 02360 Esbo
Köklaxledens schakt: Stensviksvägen 19, 02320 Esbo