Kaitans

Länsimetro Oy har byggt en metrostation i Kaitans med ingångar från Kaitansvägen och en reservingång från Ivisnäsberget samt tekniska byggnader. Byggnadsentreprenaden utförs av ett konsortium bestående av YIT Rakennus Oy och Are Oy. Byggnadsentreprenaden för Kaitans metrostation avslutade fredagen 13.5.2022. Kaitans metrostation öppnas för trafik 2023 samtidigt med de övriga nya stationerna.

Information om att röra sig på stationen

Staden utvecklar området kring Kaitans metrostation, bland annat kvarteret runt stationen. De övriga byggprojekten kommer bland annat att påverka anslutningsparkeringarna.

Kaitansvägens ingång har hissar och rulltrappor ner till stationsplattformen.

Ivisnäsbergets ingång är en reservingång och tas inte i användning när metrotrafiken inleds. Ingången har direkt hissförbindelse till stationsplattformen.

När metrotrafiken inleds kommer Kaitansvägens ingång att ha anslutningsparkeringar för 200 cyklar samt möjlighet till fler platser senare.

När metrotrafiken inleds finns en tillfällig anslutningsparkering med plats för 47 bilar.

Mer information om Kaitansområdets utveckling på Esbo stads webbplats

Ett antal detaljplaneändringar är under behandling i Kaitansområdet. Aktuell information om detaljplaneprojekt finns i Esbo karttjänst.

Flygbild över Kaitans

Kaitans metrostation

Flygbild över Kaitansvägens ingång

Kaitansvägens ingång