Kaitans

Västmetrons station som byggs i Kaitans får en ingång från Kaitansvägen. Dessutom finns en reservation för en ingång från Ivisnäsberget. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av YIT Rakennus Oy och Are Oy. Byggprojektet är slutfört när avsnittet Mattby–Stensvik överlämnas till trafikoperatören HST år 2023. Mer information om hela projektets tidtabell finns under Byggande.

Kontaktinformation till Kaitans byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Kaitansvägen 3, Esbo

Byggarbetsplatsens journummer: 050 539 3208

Kontaktperson för YIT-ARE: ari.larikka(at)yit.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Kaitans servicetunnel: Kaitansvägen 4, 02260 Esbo

Kaitansvägens ingång: Kaitansvägen 6, 02260 Esbo

Teknikschakt vid Ivisnäsgatan: Ivisnäsgatan 5, 02260 Esbo

Ivisnäsbergets ingång: Hannusberget 5, 02260 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Arbetstider fastställda av Esbo stads miljöcentral (pdf)

Stationsbygget i Kaitans påbörjades i oktober 2018 och stationens och bantunnlarnas schaktningsentreprenad slutfördes i mars 2018. Betonggjutningen och elementinstallationerna på stationen slutfördes i slutet av 2019. För närvarande pågår VVS- och eltekniska arbeten, målning och golvbeläggning. Arbetet med betongkonstruktioner och elementinstallation till stationsingångarnas byggnader ovan jord har börjat.

I bildbanken (Flickr) kan du ta en titt på hur det ser ut på byggplatsen och hur arbetet fortskrider. Vi lägger upp fler bilder allteftersom arbetet fortskrider. Läs mer om arkitekturen och konstverken på Kaitans station.

Metrotunnlarna har schakt för nödutgång, ventilation, rökevakuering och tryckutjämning med cirka 600 meters mellanrum. Schakten når upp till markytan. Även stationerna har sina egna schakt. Läs mer om schakten.

Metron byggs med hänsyn till naturen och alla som bor i området – läs mer.