Kaitans

Bygget av Kaitans station startade i oktober 2018. Entreprenaden utförs av ett konsortium bestående av YIT Rakennus Oy och Are Oy. Stationens och bantunnlarnas schaktningsentreprenad blev klar i mars 2018.

Kontaktinformation till Kaitans byggarbetsplats:

Byggarbetsbasens adress: Kaitansvägen 3, Esbo
Byggarbetsplatsens journummer: 050 539 3208
YIT-ARE-kontaktperson: niina.hoglund(at)yit.fi

Byggarbetsplatsens övriga adresser:

Kaitans servicetunnel: Kaitansvägen 4, 02260 Esbo
Kaitansvägens ingång: Kaitansvägen 6, 02260 Esbo
Tekniskt schakt vid Ivisnäsgatan: Ivisnäsgatan 5, 02260 Esbo
Ivisnäsbergets ingång: Hannusberget 5, 02260 Esbo

Mer information om byggarbetsplatsen: Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700

Stationernas schakt byggs i samband med banlinjen. I västmetrons uppföljningstjänst finns information om var schakten och stationerna är belägna.