Asemat

Länsimetron myötä pääkaupunkiseudun metroverkko saa 13 uutta metroasemaa. Lisäksi Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.

Kullakin uudella metroasemalla on oma identiteettinsä, jonka perusteella matkustaja erottaa asemat helposti toisistaan. Kaikki asemat ovat laiturimalliltaan samanlaisia, ja opasteet ja asemilla liikkuminen ovat yhteneväisiä nykymetron kanssa.

Espoon ja Helsingin rakennusvalvontaviranomaiset antoivat 22.9. luvan matkustajaliikenteen aloittamiseen länsimetron osuudella. Asemat ja rata luovutettiin HKL:lle 3.10.

Metroasemien arkkitehtisuunnittelun tavoitteet:

  • matkustajien turvallisuus, palo- ja poistumisteiden toimivuus, turvallisuuden tunteen vahvistaminen mm. valaistuksella
  • esteettömyys
  • liityntäliikenteen sujuvuus
  • asemien arkkitehtuuri tukee kaupunkikuvaa mm. valaistuksella, materiaaleilla, akustiikalla ja taiteella
  • toiminnallisuus tiloissa, reiteissä,opastuksissa
  • kaupunkirakenteen eheyttäminen, täydentäminenja tiivistäminen
  • huollettavuus: tekniset ratkaisut,materiaalit, varaosat, kuljetus, huoltotilat
  • taloudellisuus

Rakennuslehti arvioi ykkösvaiheen asemat elokuussa:

Kun asemat otetaan käyttöön ja liikenne käynnistyy, matkustajainformaatiosta vastaa Helsingin seudun liikenne HSL.

Metrolinja