Organisaatio ja päätöksenteko

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Metrojärjestelmän ja infran omistajana Länsimetro Oy:n tehtävänä on varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Helsingin kaupunki (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, HKL).

Rakennuttajana Länsimetro Oy on vastannut hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden rakennuttamisesta  ensin Ruoholahdesta Matinkylään ja vastaa rakennuttamisesta rakentamisen toisessa vaiheessa Matinkylästä Kivenlahteen.

Omistussuhteet

Länsimetron omistavat Espoon ja Helsingin kaupungit. Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä rakentamisen kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti, eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia.

Länsimetron omistus- ylläpito- ja hallinnointi katetaan omistajien maksamilla hallinto-, huolto- ja rahoitusvastikkeilla. Länsimetro Oy:n tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät

Hallinnolliset tehtävät

 • Yhtiöoikeudelliset tehtävät
 • Taloushallinto
 • Turvallisuus ja riskienhallinta
 • Viestintä
 • Henkilöstöhallinto

Elinkaaren hallinta

 • Metrojärjestelmän hallinnointi, kehittäminen ja ylläpito
 • Metron käytettävyyden parantamiseen liittyvät hankkeet
 • Länsimetron 1. vaiheen loppuunsaattamisen työt
 • Länsimetron 1. vaiheen urakoiden takuutyöt ja -asiat
 • Käyttöönottotehtävät
 • Ympäristövastuu
 • Rakennetun ympäristön luvat ja lausunnot
 • Kiinteistöomaisuuden kaupallinen kehittäminen

Päätöksenteko Länsimetro Oy:ssä

Päätöksenteko Länsimetro Oy:ssä

Korkein länsimetro-hankkeen asioista päättävä elin on yhtiön hallitus. Länsimetro Oy:n hallituksen tehtävänä on varmistaa Länsimetro Oy:n tehtävien toteutuminen ja tukea toimitusjohtajan työtä. Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen.  Hallitus työskentelee pitkällä tähtäimellä; toiminnan fokus on 1-2 vuotta. Omistajat eli Helsingin ja Espoon kaupungit, valitsevat hallituksen jäsenet.

Rakentamisprojekti työskentelee big roomissa

Rakentamisprojektia  varten on perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava integroitu projektiorganisaatio, jonka kaikki noin 120 asiantuntijaa työskentelevät  Espoon Matinkylässä ns. big room -periaatteella. Big room -malliin siirryttiin projektissa kesäkuussa 2017. Saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, eri alojen konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös viranomaisille, kuten kaupungin edustajille ja HKL:lle, on varattu omat työpisteet, mikä parantaa tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa. Big room toimintamalli on paitsi fyysinen tila myös tapa toimia.

Länsimetro-projektilla on oma tilannejohtamisen malli. Seitsemän osaprojektin – viiden metroaseman, varikon ja ratalinjan – edistymistä seurataan koko rakentamisen kaaren ajalta suunnittelusta, hankinnasta ja luvituksesta aina toteutukseen. Paitsi aikataulua, tilannehuoneessa seurataan liikennevaloin myös hankkeen kustannuksia, riskejä, laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta.

Syksyllä 2018 Projektiyhdistys palkitsi toimintamallin vuoden projektiteko-palkinnolla  Tutustu länsimetron big roomiin videolla

Toisessa vaiheessa Matinkylästä Kivenlahteen Länsimetro-projektissa rakennetaan  seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa, Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.  Kuten ykkösvaiheella toteutettavat rata, asemat, varikko ja metrojärjestelmä jäävät Länsimetro Oy:n omistukseen rakentamisen päättyessä. Projektin päättyessä Länsimetro Oy vastaa noin 2,5 miljardin euron infraomaisuudesta. Länsimetro-projekti vastaa siitä, että rataosuus, asemat ja varikko valmistuvat aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Jokaisella asemalla ja ratalinjalla on oma projektinjohtourakoitsija. Sammalvuoren varikkoa rakentaa työyhteenliittymä.

Päätöksenteko projektissa

Projektin päätöksenteko

 

Rakentamisprojektin tukena toimii tekninen ohjausryhmä. Ohjausryhmä tarkastelee asioita 0,5-1 vuoden aikajänteellä.

Toimitusjohtajan vetämä projektin johtoryhmä pitää yllä projektin tilannekuvaa, määrittelee suuntaviivat toiminnalle ja tekee isot päätökset. Johtoryhmän toiminnan ajallinen fokus on 2-6 kuukautta.

Projektinjohtajan vetämä projektiryhmä johtaa projektin päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa sekä päätösten valmistelua. Sen tehtäviin kuuluvat myös töiden yhteensovitus ja kokonaisuuden johtaminen. Projektiryhmän ajallinen fokus on 0-2 kuukautta.

Projektiryhmän alaisuudessa toimivat suunnitteluryhmä, rakentamisryhmä ja tekninen ryhmä. Nimensä mukaisesti suunnitteluryhmä johtaa suunnittelua, rakentamisryhmä rakentamista ja tekninen ryhmä teknisten järjestelmien toteutuksen johtamista. Kaikkien ryhmien tehtävänä on oman vastuualueensa töiden yhteensovitus ja kokonaisuuden johtaminen.

Kunkin aseman sekä ratalinjan kohdeorganisaatio käsittelee oman kohteensa tilannetta säännöllisesti mm. työmaakokouksissa ja suunnittelukatselmuksissa ja hankkeen tilannekatsauksissa.

Katso myös Projektin tavoitteet. 

Kuva Länsimetro-projektin big roomissa olevasta tilannehuoneesta. Kuva: Indav Oy.