Organisaatio ja päätöksenteko

Työskentelyä Big Roomissa

Länsimetron 120 asiantuntijan projektiorganisaatio työskentelee yhteisessä big roomissa Espoon Olarissa. Big room – malliin siirryttiin projektissa kesäkuussa 2017. Saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös viranomaisille, kuten kaupungin edustajille ja HKL:lle, on varattu omat työpisteet, mikä parantaa tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa.

Big roomissa kommunikaatio on suoraa ja nopeaa. Vuorovaikutteinen työskentely tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista, kun mielipiteiden vaihto on joustavaa ja ongelmia ratkaistaan entistä nopeammin. Tutustu länsimetron big roomiin videolla

Päätöksenteko projektissa

Korkein länsimetro-hankkeen asioista päättävä elin on yhtiön hallitus. Hallituksen tehtävä on vastata länsimetron rakentamisen toteutumisesta ja tukea toimitusjohtajan työtä. Hallitus työskentelee pitkällä tähtäimellä; toiminnan fokus on 1-2 vuotta. Omistajat, Helsingin ja Espoon kaupungit, valitsevat hallituksen jäsenet.

Hallitusasioita valmistelee ohjausryhmä, joka vastaa projektin ohjaamisesta. Ohjausryhmä tarkastelee asioita 0,5-1 vuoden aikajänteellä.

Toimitusjohtajan vetämä johtoryhmä pitää yllä projektin tilannekuvaa, määrittelee suuntaviivat toiminnalle ja tekee isot päätökset. Johtoryhmän toiminnan ajallinen fokus on 2-6 kuukautta.

Projektinjohtajan vetämä projektiryhmä johtaa projektin päivittäistä toimintaa ja päätöksentekoa sekä päätösten valmistelua. Sen tehtäviin kuuluvat myös töiden yhteensovitus ja kokonaisuuden johtaminen. Projektiryhmän ajallinen fokus on 0-2 kuukautta.

Projektiryhmän alaisuudessa toimivat suunnitteluryhmä, rakentamisryhmä ja tekninen ryhmä. Nimensä mukaisesti suunnitteluryhmä johtaa suunnittelua, rakentamisryhmä rakentamista ja tekninen ryhmä teknisten järjestelmien toteutuksen johtamista. Kaikkien ryhmien tehtävänä on oman vastuualueensa töiden yhteensovitus ja kokonaisuuden johtaminen.

Kunkin aseman sekä ratalinjan kohdeorganisaatio käsittelee oman kohteensa tilannetta säännöllisesti mm. työmaakokouksissa ja suunnittelukatselmuksissa ja hankkeen tilannekatsauksissa.

Omistussuhteet

Länsimetron omistavat Espoon ja Helsingin kaupungit. Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti, eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia.

Lue lisää hankkeen taustoista ja päätöksenteosta.

Hankkeen laajuus ja sisältö

Länsimetro-projektissa rakennetaan metroa kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen osuus, Ruoholahti-Matinkylä, luovutettiin liikennettä operoivalle HKL:lle lokakuussa 2017, ja metron matkustajaliikenne alkoi 18.11.2017. Ruoholahti-Matinkylä – osuus kattaa kahdeksan uutta metroasemaa; kaksi Helsingin ja kuusi Espoon puolella. Ruoholahti-Matinkylä -osuuden kokonaiskustannusennuste on 1 186 miljoonaa euroa. Länsimetro Oy omistaa Ruoholahti-Matinkylä – osuuden asemat ja radan.

Projekti jatkuu rakentamalla metro Matinkylästä Kivenlahteen. Uudelle osuudelle rakentuu viisi uutta metroasemaa (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti ja Kivenlahti) sekä maanalainen metrovarikko Sammalvuoreen. Tarkennettu kakkosvaiheen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Lue lisää hankkeen kustannuksista.

Länsimetro-projekti kattaa metrotunneleiden louhinnan, suunnittelun, hankinnat sekä rakennusurakoiden toteuttamisen. Lisätietoja työmaatilanteista työmaasivuilla.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on rakentaa metroa, joka tuo matkustajille arjen kätevyyttä. Selkeä reitti ja tiheät vuorot varmistavat sen, että aikataulua ei tarvitse vilkuilla. Metro on välineenä luotettava ja vie nopeasti perille. Asemat sijoitetaan sinne, missä ihmiset kulkevat, lähelle palveluita.

Metroinvestoinnin tavoitteena on maksaa itsensä takaisin. Se on investointina kannattava, laadukas ja kestävä. Rakentamisessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja samalla rakentaminen kiihdyttää koko Suomen kasvua.

Kakkosvaihetta rakennetaan yhdessä. Tiedonkulun pitää olla avointa joka suuntaan. Hyvästä työstä palkitaan siten, että kaikkien tavoitteena on saada metro valmiiksi ajallaan.

Metroa rakennetaan vastuullisesti ja turvallisesti. Työturvallisuus on esillä joka päivä, ja metron käyttövarmuus ja turvallisuus on kansainvälisestikin arvioiden huippuluokkaa. Vastuullisuudessa korostuu myös vastuu veronmaksajaa kohtaan; aikataulu ja budjetti pitävät ja viestintä on avointa ja läpinäkyvää.

Kuva Länsimetro-projektin big roomissa olevasta tilannehuoneesta. Kuva: Indav Oy.