Organisaatio ja päätöksenteko

Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen. Metrojärjestelmän ja infran omistajana Länsimetro Oy:n tehtävänä on varmistaa, että länsimetron metrojärjestelmä asemineen on turvallinen matkustamisympäristö koko elinkaarensa ajan. Ruoholahdesta itään kulkevan rataosuuden ja asemien omistamisesta ja kehittämisestä vastaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy (entinen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos).

Rakennuttajana Länsimetro Oy on vastannut hankesuunnitelman mukaisen kokonaisuuden rakennuttamisesta  ensin Ruoholahdesta Matinkylään ja sitten Matinkylästä Kivenlahteen.

Omistussuhteet

Länsimetron omistavat Espoon ja Helsingin kaupungit. Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä rakentamisen kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti, eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on noin 85 prosenttia ja Helsingin 15 prosenttia.

Länsimetron omistus- ylläpito- ja hallinnointi katetaan omistajien maksamilla hallinto-, huolto- ja rahoitusvastikkeilla. Länsimetro Oy:n tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

Länsimetro Oy:n omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät

Hallinnolliset tehtävät

 • Yhtiöoikeudelliset tehtävät
 • Taloushallinto
 • Turvallisuus ja riskienhallinta
 • Viestintä
 • Henkilöstöhallinto

Elinkaaren hallinta

 • Metrojärjestelmän hallinnointi, kehittäminen ja ylläpito
 • Metron käytettävyyden parantamiseen liittyvät hankkeet
 • Länsimetron 1. vaiheen urakoiden takuutyöt ja -asiat
 • Käyttöönottotehtävät
 • Ympäristövastuu
 • Rakennetun ympäristön luvat ja lausunnot
 • Kiinteistöomaisuuden kaupallinen kehittäminen

Yhtiön palveluksessa on 16 asiantuntijaa. Toimitusjohtajana toimii Ville Saksi.

Päätöksenteko Länsimetro Oy:ssä

Päätöksenteko Länsimetro Oy:ssä: Ylimpänä on hallitus. Hallitus vastaa päätöksen teosta ja tukee toimitusjohtajan työtä. Sen toiminnan focus on 1-2 vuotta. Toimitusjohtaja valmistelee hallitusasiat ja hänen toiminnan fokus on 0,5-1 vuotta. Länsimetro Oy:n johtoryhmä antaa suuntaviivat ja tekee merkittävät linjaukset. Sen tehtävänä on omaisuus- ja käyttöriskien hallinta. Toiminnan fokus on 2-6 kuukautta.

Korkein länsimetro-hankkeen asioista päättävä elin on yhtiön hallitus. Länsimetro Oy:n hallituksen tehtävänä on varmistaa Länsimetro Oy:n tehtävien toteutuminen ja tukea toimitusjohtajan työtä. Länsimetro Oy:n tehtävänä on rakentaa, omistaa, ylläpitää ja kehittää Länsimetron metrojärjestelmää, rataa ja asemia Ruoholahdesta länteen.  Hallitus työskentelee pitkällä tähtäimellä; toiminnan fokus on 1-2 vuotta. Omistajat eli Helsingin ja Espoon kaupungit, valitsevat hallituksen jäsenet.

Rakentamisprojekti työskentelee big roomissa

Matinkylä-Kivenlahti rakentamisprojektia  varten on perustettu kaikki osapuolet hankkeeseen sitouttava integroitu projektiorganisaatio, jonka kaikki noin 120 asiantuntijaa työskentelevät  Espoon Matinkylässä ns. big room -periaatteella. Big room -malliin siirryttiin projektissa kesäkuussa 2017. Saman katon alla työskentelevät Länsimetro Oy, eri alojen konsultit ja muut hankkeessa mukana olevat tahot. Myös viranomaisille, kuten kaupungin edustajille ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenteelle, on varattu omat työpisteet, mikä parantaa tiedonkulkua yhteistyökumppaneiden kanssa. Big room toimintamalli on paitsi fyysinen tila myös tapa toimia.

Länsimetro-projektilla on oma tilannejohtamisen malli. Seitsemän osaprojektin – viiden metroaseman, varikon ja ratalinjan – edistymistä seurataan koko rakentamisen kaaren ajalta suunnittelusta, hankinnasta ja luvituksesta aina toteutukseen. Paitsi aikataulua, tilannehuoneessa seurataan liikennevaloin myös hankkeen kustannuksia, riskejä, laatuasioita, yhteistyön sujuvuutta ja työturvallisuutta.

Syksyllä 2018 Projektiyhdistys palkitsi toimintamallin vuoden projektiteko-palkinnolla  Tutustu länsimetron big roomiin videolla

Toisessa vaiheessa Matinkylästä Kivenlahteen Länsimetro-projektissa rakennetaan  seitsemän kilometriä pitkä ratalinja ja viisi uutta asemaa, Sammalvuoreen rakennetaan maanalainen metrovarikko.  Kuten ykkösvaiheella toteutettavat rata, asemat, varikko ja metrojärjestelmä jäävät Länsimetro Oy:n omistukseen rakentamisen päättyessä. Projektin päättyessä Länsimetro Oy vastaa noin 2,5 miljardin euron infraomaisuudesta. Länsimetro-projekti vastaa siitä, että rataosuus, asemat ja varikko valmistuvat aikataulussa ja kustannusarvion mukaisesti. Jokaisella asemalla ja ratalinjalla on oma projektinjohtourakoitsija. Sammalvuoren varikon rakentaminen on jo päättynyt.

Päätöksenteko projektissa

Matinkylä-Kivenlahti-projektin päätöksen teossa ylimpänä on hallitus, hallituksen alapuolella toimitusjohtaja (Ville Saksi) ja hänen allaan projektin johtoryhmä, jota vetää Jaakko Naamanka. Alimpana ovat suunnitteluryhmä, jonka vetäjänä on Mikko Piitulainen, rakentamisryhmä vetäjänä Janne Tuoman, käyttöönottoryhmä vetäjänä Jukka Sohlberg ja talousryhmä vetäjänä Matias Johansson..

 

Projektin johtoryhmä pitää yllä projektin tilannekuvaa, määrittelee suuntaviivat toiminnalle ja tekee isot päätökset. Johtoryhmä tarkastelee asioita pitkällä aikajänteellä aina nykyhetkestä projektin päättymiseen.

Projektin johtoryhmän alaisuudessa toimivat suunnittelu-, rakentamis- ja käyttöönottoryhmät. Nimensä mukaisesti suunnitteluryhmä johtaa suunnittelua, rakentamisryhmä rakentamista ja käyttöönottoryhmä teknisten järjestelmien käyttöönottoa. Kaikkien ryhmien tehtävänä on oman vastuualueensa töiden yhteensovitus ja kokonaisuuden johtaminen. Lisäksi talousryhmä seuraa kustannuksia.

Kunkin aseman sekä ratalinjan kohdeorganisaatio käsittelee oman kohteensa tilannetta säännöllisesti mm. työmaakokouksissa ja suunnittelukatselmuksissa ja hankkeen tilannekatsauksissa.

Katso myös Projektin tavoitteet. 

Kuva Länsimetro-projektin big roomissa olevasta tilannehuoneesta. Kuva: Indav Oy.