Schaktning av arbetstunnel inleds i Finno

Schaktningen av arbetstunnel i Finno inleds vecka 48. Arbetet inleds med borttagning av stubbar och jordlager på arbetsplatsens område. Därefter påbörjas schaktningen i området. Den specifika schaktningen av arbetstunneln under jord inleds uppskattningsvis i januari 2015. Schaktningen av arbetstunneln pågår till och med oktober 2015.

Efter arbetstunnelprojektet inleds schaktningen av spårtunneln och metrostationens utrymmen. Schaktningsmassorna från båda arbetsfaserna transporteras till Västerleden och vidare för att användas i andra byggprojekt (se karta). Transporten av schaktningsmassorna följer sprängningstiderna. Vi utför 1-3 sprängningar per dygn.

 

Finnoon työmaa

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:

Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-22, lö 9-18)
Tunnelschaktning (injektionsborrning, borrning, skalning)
• må-fr 7-18 (tysta arbeten även 18-7)
Sprängningar i tunneln
• må-fr 7-22 och lö 9-18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må-fr 7-22 och helger 9-22
• När arbetet inte medför olägenheter för de boende, även: må-fr 22-7 och helger
22-9

Sprängningarna i dagschaktet förvarnas med ljudsignaler, korta signaler före sprängningen och en lång ljudsignal efter sprängningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet medför.

Ytterligare information Destia Oy:
Arbetsplatsens jourtelefon: 040 6682 485
Platschef Mari Borén, Destia Oy, mari.boren(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, må-fr kl. 9-15, tfn. 050 377 3700