Västmetron öppnas för trafik i augusti 2016

Byggandet av västmetron på avsnittet Gräsviken–Mattby blir i huvudsak klart i slutet av 2015. Monteringen av rälsen inleds andra veckan i februari 2015 och metrobanan från Gräsviken till Mattby ska vara klar för trafik i januari 2016. Därefter börjar provkörningarna. Syftet är att avsnittet Gräsviken–Mattby ska kunna öppnas för passagerartrafik i augusti 2016. Brytningen av arbetstunnlarna på avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Detta avsnitt blir klart 2020.

Hävandet av avtalet mellan HST och Siemens om automatisering av metron innebär att trafiken inleds manuellt. Den tätnande stadsstrukturen i både Helsingfors och Esbo förutsätter ändå en övergång till förarlös metro på 2020-talet. På så vis säkerställs tillräcklig turtäthet och god servicenivå, säger Länsimetro Ab:s styrelseordförande Olavi Louko.

Byggandet fortskrider på stationerna och banlinjen. Nu har 73 procent av betonggjutningen på metrostationerna på linjen Gräsviken–Mattby avklarats. Totalt 84 procent av stödmurselementen vid tunnlarnas sidor har installerats och 13 procent av banans makadambädd har lagts.

Vi har siktet inställt på att metron öppnas för trafik i augusti 2016. Arbetet avancerar effektivt med hjälp av 1 200 proffs inom byggande. Dessutom har arbetet på avsnittet Mattby–Stensvik inletts och där jobbar redan över 100 arbetare, berättar Länsimetro Ab:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Helsingfors stadsfullmäktige beslöt om automatisering av metron 2006. Projektplanen för avsnittet Gräsviken–Mattby blev klart 2008. Den första fasen av byggandet inleddes 2009.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klart 2020.