Den första sprängningen för metrosträckan Mattby–Stensvik genomfördes i arbetstunneln i Finno

I dag firades startskottet för byggandet av metrobanan från Mattby till Stensvik på byggarbetsplatsen i Finno i Esbo. Arbetet inleds med byggandet av arbetstunnlar i närheten av stationerna och på den underjordiska metrodepån i Mossberget. Först schaktas en öppning i berget för arbetstunneln, som sker från arbetsplatsområdet ner till den faktiska spårvägen under jorden. Schaktningen för metrotunnlarna och stationerna inleds efter det att schaktningen för arbetstunnlarna slutförts.

– Stora infrastrukturprojekt är viktiga med tanke på sysselsättningen i det rådande ekonomiska läget, konstaterade finansminister Antti Rinne i sitt tal på evenemanget.

Helsingfors stadsdirektör Jussi Pajunen betonade samarbetet mellan städerna.

Det är fint att notera att det goda samarbetet kring metroprojektet mellan Helsingfors och Esbo fortsätter. Som ett projekt för kollektivtrafiken har metron stor betydelse för hela huvudstadsregionen, konstaterade Pajunen.

Olavi Louko, styrelseordförande för Västmetro och teknisk direktör i Esbo stad, påpekade i sitt tal att man nu inte bara bygger en metrolinje utan allt vad metron kommer att möjliggöra i framtiden.

– Nu bygger man också en ny tätare stadsstruktur, som resulterar i nya arbetsplatser, bostadsbyggande och utveckling av servicen.

Entreprenörens hälsning framfördes av Minna Heinonen, chef för Destia Oy:s resultatenhet.
Säkerheten är vår största prioritet. Även på denna byggarbetsplats är målet noll olyckor.

Det sju kilometer långa metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får fem nya stationer; Finnå, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Dessutom byggs en underjordisk metrodepå i Mossberget.

Metron från Mattby till Stensvik blir färdig tidigast 2020. Det pågående arbetet med byggandet av avsnittet från Gräsviken till Mattby blir klart i slutet av 2015 och öppnas för trafik hösten 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Västmetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av metroavsnittet från Mattby till Stensvik har kommit i gång. Linjen blir klar tidigast 2020