Avtal undertecknades

Måndagen den 22 december undertecknades entreprenadavtalen baserade på konkurrensutsättningarna av planering och byggherrekonsult för metroavsnittet Mattby–Stensvik.

Byggnadsplaneringen, bergsbyggnadsplaneringen samt VVS- och elpaneringsentreprenaderna för metron på avsnittet Mattby–Stensvik har delats upp i två delar.

Till byggnadsplaneringskonsult för banlinjens östra del, stationerna Finno, Kaitans och Sökö valdes Konsulttiryhmä Sigma (Finnmap Infra Oy, Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd, WSP Finland Oy, Sipti Oy och Saanio & Riekkola Oy). Värdet på entreprenaden är cirka 2,9 miljoner euro. Pöyry Finland Oy valdes till bergsbyggnadsplanerare för motsvarande avsnitt, och värdet på entreprenaden är cirka 2,3 miljoner euro.

Till byggnadsplanerare för stationerna Stensvik och Esboviken, metrodepån i Mossberget samt banlinjens västra del valdes Konsulttiryhmä Pöyry Finland Oy – Ramboll Finland Oy. Värdet på denna entreprenad är cirka 3,3 miljoner euro. Konsulttiryhmä Sigma valdes till bergsbyggnadsplanerare för motsvarande avsnitt, och värdet på den här entreprenaden är cirka 2,7 miljoner euro.

Båda VVS-planeringsentreprenaderna vanns av Konsulttiryhmä Granlund Oy – Ramboll Finland Oy och båda entreprenaderna är värda cirka 2,9 miljoner euro.

Båda elpaneringsentreprenaderna vanns av konsultgruppen NNG (Insinööritoimisto Tauno Nissinen, Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö och Granlund Oy). Entreprenaderna är värda cirka 2,7 miljoner euro.

Sweco PM Oy valdes till byggherrekonsult. Värdet på entreprenaden är cirka 19 miljoner euro.

Ytterligare information:
Länsimetro Ab, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi

Länsimetro Ab är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga västmetron. Målet är att slutföra byggandet av avsnittet Gräsviken–Mattby i slutet av 2015. Byggandet av avsnittet Mattby–Stensvik pågår. Avsnittet blir klart 2020. www.lansimetro.fi