Byggarbetena framskrider på Björkholmens metrostation

Arbetena med interiören har framskridit till målning och konstruktion av mellanväggar. På perrongområdet har man också kommit i gång med förberedelserna för gjutandet av mosaikbetonggolvet och monteringen av ståldelar. Följande synliga arbetsfas handlar om byggandet av vattentaket på stationsbyggnaden som inleds i början av nästa år.

Den tunga trafiken från byggarbetsplatsen går främst via Hanaholmens anslutning. De stora fordon som inte kan köra via Hanaholmen använder Dykandsvägen. Arbetet med stommen till Björkholmens metrostation pågår till slutet av 2014, varefter den tunga trafiken till byggarbetsplatsen minskar betydligt.

Vecka 51 konstrueras en tillfällig kanal för dagvatten vid Kopparsundsgränden. Området omgärdas och rutter dras förbi schaktet.

För närvarande jobbar 180 proffs på byggarbetsplatsen.

Ytterligare information:
SRV Rakennus Ab, 24/7 jourtelefon 040 631 3838
Reima Liikamaa, platschef 040 842 8368
Västmetrons responsnummer, må–fr kl. 9–15, tfn. 050 377 3700