Byggandet av arbetstunnel inleds i Kaitans

Byggandet av arbetstunneln i Kaitans inleds i december. Projektet börjar med anläggningsarbeten. Uppskattningsvis i februari–mars 2015 börjar dagbrytningsskedet. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande.

Brytningen av den egentliga arbetstunneln under jord börjar uppskattningsvis i april 2015. Entreprenaden med arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Destia Ab, tfn 040 637 5377
Arbetsplatschef Mari Borén, Destia Ab, mari.boren(at)destia.fi
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700