Brytningen av arbetstunnel i Sökö inleds

Brytningen av arbetstunneln i Sökö inleds vecka 50. Arbetena börjar med borttagning av stubbar och ytlager på byggarbetsplatsen. Efter detta börjar dagbrytningen i området. Brytningen av den egentliga arbetstunneln under jord börjar uppskattningsvis i januari 2015. Entreprenaden med arbetstunneln kommer att pågå till oktober 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt (se kartan). Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

 

Soukka työmaa 2

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även:
• mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information Destia Ab:
Byggarbetsplatsens journummer: 040 637 5377
Arbetsplatschef Mari Borén, Destia Ab, mari.boren(at)destia.fi
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700