Byggandet av arbetstunnel inleds i Esboviken

Byggandet av Esbovikens arbetstunnel inleds i december. Arbetet börjar med borttagning av ytlager. Dagbrytning inleds i december. Vi varnar med ljudsignal för sprängning i samband med dagbrytningarna. Före sprängningarna är signalen avbruten och efter dessa sammanhängande. Från dagbrytningen övergår vi till verksamhet under jord, dvs. tunnelbyggandet inleds uppskattningsvis i januari 2015. Entreprenaden med brytningen av arbetstunneln kommer att pågå till september 2015.

Följande entreprenad efter arbetstunneln är brytningen av platserna för bantunneln och metrostationen. Sprängsten transporteras i bägge arbetsskedena till Västerleden och vidare för användning i andra byggprojekt. Tidpunkterna för transport av sprängsten beror på sprängningarna. Det kommer att ske 1–3 sprängningar per dygn.

Arbetstiderna som miljöcentralen har fastställt för byggarbetsplatsen är:

Anläggningsarbeten och dagbrytning
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–22, lör. kl. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• mån.–fre. kl. 7–18 (tysta arbeten även kl. 18–7)
Sprängningar i tunneln
• mån.–fre. kl. 7–22 och lör. kl. 9–18
Lastning av sprängsten i tunneln och transport
• mån.–fre. kl. 7–22 samt helger kl. 9–22
• Om det inte orsakar störningar för invånarna, även: mån.–fre. kl. 22–7 och helger kl. 22–9.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Kalliorakennus Oy, tfn 050 491 0111
Arbetschef Meeri Pöllänen, Kalliorakennus Oy, meeri.pollanen(at)kalliorakennus.com
Västmetrons responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700

Espoonlahti työmaa