Västmetrons andra fas framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen

Byggandet av västmetrons andra fas från Mattby till Stensvik framskrider som planerat. I mars 2018 justerade Esbo stad den andra fasens projektplan från 2012. Den justerade kostnadskalkylen för projektet är 1 159 miljoner euro. Målet är att avsnittet på sju kilometer med fem stationer och en depå ska överlåtas till HST, operatören för metrotrafiken, under 2023.

Just nu pågår sex byggentreprenader: fem stationsentreprenader och en byggentreprenad för hela bansträckan. Hustekniska arbeten pågår redan vid Mossbergets depå, som blir klar 2020. Byggentreprenaderna håller på att övergå från betongarbeten och elementinstallationer till hustekniska arbeten och systeminstallationer.

Byggentreprenaderna genomförs i form av så kallade projektledningsentreprenader, där omfattningen motsvarar ett medelstort köpcentrum. Därtill har projektledningsentreprenaderna 26 underlydande sidoentreprenader med en omfattning som varierar mellan 1 och drygt 10 miljoner euro.

Den integrerade projektorganisation som låter bygga västmetron flyttade på våren 2017 in i gemensamma lokaler i Olars i Esbo. Under ett och samma tak samlades projektets viktigaste aktörer och en förstärkt organisation: myndighetsparter, planering, byggande, ekonomi, kvalitetsledning och riskhantering samt företrädare för metrooperatören HST, räddningsverket och Esbo stad.

När projektorganisationen för den andra fasen samlades gav man under vd Ville Saksis ledning noggrant akt på de erfarenheter som man fått under den första fasen.

– Västmetron är även med europeiska mått ett verkligt stort projekt, som förenar byggande av infrastruktur, husbyggnad och kompetens inom husteknik och automation. Vi har som mål att bygga ett metrosystem enligt projektplanen, som utan tvivel borgar för ett av världens säkraste system. För oss är det av yttersta vikt att berätta öppet om hur arbetet framskrider, konstaterar Länsimetro Oy:s vd Ville Saksi.

Avsnittet får fem nya stationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggs en underjordisk metrodepå för operatören HST.

Mer information:

Länsimetro Oy, vd Ville Saksi, ville.saksi(at)lansimetro.fi

Savunpoistopuhallin