Länsimetro Oy:s styrelse / beslutsammandrag 19.9.2019

En statusrapport över bygget av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet på avsnittet framskrider enligt tidsschemat och kostnadskalkylen i projektplanen.

Länsimetros offentliga image för Q1–Q2 och kommunikationsaktiviteter för resten av året lades fram för styrelsen.

Nästa möte är 17.10.2019 på Finno metrostation.

Mer information:
Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359
Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086
Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392