Dataskyddsbeskrivning

1 Personuppgiftsansvarig
Länsimetro Oy
Biskopsporten 10 02200 ESBO
satu.linkola@lansimetro.fi

2. Kontaktperson i frågor som gäller registret
Satu Linkola
Biskopsporten 10 02200 ESBO
satu.linkola@lansimetro.fi

3. Registrets namn
Responsregistret för Länsimetro Oy:s webbplats  Responsregistret består av respons som kommit via webbsidorna och per telefon.

4. Syfte med behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas för att hantera och svara på respons.

5. Registrets datainnehåll

Användaren kan uppge följande personuppgifter:
Namn
E-postadress
Andra formfria uppgifter

Dessutom sparar vi tiden (datum och klockslag) för när ett responsformulär har avsänts.

6. Normala informationskällor
Uppgifterna i registret fås endast direkt från den som gett respons via ett responsformulär.

7. Normala överlåtelser av uppgifter
Uppgifterna i registret används inom projektet för att behandla respons. De lämnas inte ut till tredje parter.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifterna lämnas inte ut eller överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principerna för registerskyddet
Endast den personuppgiftsansvarige och särskilt utsedda personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utsedda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna är bundna av tystnadsplikt.

Datanätet och IT-utrustningen där registret finns är skyddade medb brandvägg och andra tekniska åtgärder. IT-utrustningen finns i ett låst och övervakat utrymme.

10. Rätt till insyn
I regel har var och en rätt att kontrollera sina uppgifter i registret.

Begäran om insyn ska göras skriftligt med ett undertecknat brev eller personligen hos den personuppgiftsansvarige. Begäran riktas till den som upprätthåller registret.

En begäran om insyn är kostnadsfri då den görs en gång om året (12 mån.).

11. Rätt till rättelse av en uppgift
Var och en har rätt att kräva att en felaktig registeruppgift rättas.

Begäran om rättelse bör göras skriftligt och tillräckligt specificerat: i begäran ska anges namnet samt de felaktiga och korrigerade uppgifterna. Begäran riktas till den som upprätthåller registret.

12. Kakor
På denna webbplats används kakor (eng. cookies). Kakor är information som beskriver användningen av en internettjänst och som lagras till exempel på användarens dator och kan användas för att styra kommunikationen mellan webbläsare och server. Användaren kan blockera användning av kakor genom att ändra sin webbläsares inställningar.

13. Statistikföring av webbplatsens användning
Webbplatsens användning statistikförs anonymt med stöd av logginformation och kakor. Användarnas personuppgifter kopplas inte ihop med trafikstatistiken.

14. Förvaringstid för uppgifter
Vi förvarar personuppgifter så länge de behövs för det syfte som de samlats in.

Ändra cookieinställningar härifrån
Cookie settings