Ljud- och ljuskonstverket till Esbovikens station testades på Björkholmens station – ”Försöket var lovande”, säger konstnären

Bildkonstnär Hans Rosenström ska utforma ett ljus- och ljudkonstverk till Esbovikens metrostation och har redan testat belysningen och ljudet för verket på Björkholmens station. Rosenström ville speciellt testa hur ljuset kommer till uttryck på den framsprängda bergytan.

”Tidigare har jag testat ljusprojicering på Teaterhögskolans raka tak, men det är något helt annat att få testa det på naturlig bergyta”, säger Rosenström.

Testet gjordes på natten, och Rosenström provade bland annat vilken ljusstyrka verket kräver och på vilken höjd strålkastarna ska placeras för att åstadkomma det önskade slutresultatet. Det färdiga verket återger skuggor på en vattenyta och har hämtat inspirationen från den simhallsliknande arkitekturen på Esbovikens station.

”Till exempel infallsvinkeln har inverkan på slutresultatet. Försöket var lovande, och nu vet jag i vilken riktning jag ska föra verket vidare. Det blir nya test framöver, innan det färdiga verket sätts upp på stationen, men det här testet visade att idén fungerar”, säger Rosenström.

Verket inbegriper också ljud – Rosenström samarbetar med sångare, och det färdiga verket kommer att ha riktat ljud som resande bara kan höra på en viss plats på perrongen. Därutöver använder han sig av några vanliga högtalare, som vid behov kan bredda på ljudet.

”Vid försöket i Björkholmen ville jag också ta reda på hur mycket det ekar i hallen, och ljudet var överraskande klart. Verket har inte i något skede något högt ljud, utan resultatet ska vara ett tilltagande och avtagande ljudlandskap. Det är viktigt att hitta en intressant balans mellan ljud, tystnad och rum”, berättar Rosenström.

Den inspelning som han gör tillsammans med sångarna ska vara lång och den ska programmeras att börja vid olika tidpunkt varje dag, så att till exempel passagerare i rusningen klockan åtta inte alltid hör samma sekvens.

”Det slutliga verket byggs upp med ljus och ljud på perrongen i Esbovikens station först när den står klar, men testerna gav konkreta svar för utformningen, och jag kommer också att omforma verket utifrån dem”, säger Rosenström.

 

Hans Rosenström
Hans Rosenström/ALA Architects