Våren för med sig cyklister på gatorna – försiktighet krävs vid byggplatser

De första vårdagarna lockar ut ivriga cyklister och mopedister på gatorna. Ur byggplatstrafikens perspektiv kan det ändå vara problematiskt om den vårliga ivern leder till att andra trafikanter glöms bort.

”Trafikreglerna borde följas. Vi hoppas att barn och unga får undervisning om att stora arbetsmaskiner inte bromsas lika snabbt i en överraskande situation som en personbil. I närheten av dessa ska försiktighet iakttas”, säger Minna Alantie, som i egenskap av övervakare vid Mossbergets metrodepå i sitt arbete har att göra med stora maskiner.

I närheten av barn saktar vi in – bete dig ändå inte oberäkneligt

Alantie uppmanar såväl stora som små trafikanter att säkerställa att hen har blivit upptäckt av föraren av ett arbetsfordon. Vinka till exempel till föraren och invänta svar eller försök få ögonkontakt.

”Särskilt för mopedister är det typiskt att växla från rutten för fotgängare och cyklister till bilvägen och tillbaka igen. Detta utgör en fara för användarna av båda lederna. Trafikanterna borde alltid visa medtrafikanterna vart man är på väg, då uppstår inte förvirring”, säger Alantie.

Trafikljusen växlar sällan samtidigt för alla grupper, men även då borde man ha tålamod: genom att byta från en trafikled till en annan kan färden snabbas upp momentant men ett oberäkneligt beteende är till fara för både en själv och andra.

”Även vi saktar in i närheten av barn och vi har instruerat bland annat våra stentransportentreprenörer att sakta in i närheten av skolorna. Samarbetet med entreprenörerna har fungerat riktigt bra”, säger Alantie.

Trafikarrangemangen görs säkra för alla

På byggplatsen utförs varje vecka en säkerhetsmätning där även trafikfrågorna gås igenom. På byggplatsen säkerställs att materiel är i gott skick, fortkörning övervakas och tillsammans med maskinförarna går vi igenom hur de ska agera när de kör utanför byggplatsen.

Ibland behövs i närheten av byggplatsen tillfälliga trafikarrangemang och då försöker vi alltid göra dessa säkra för samtliga användargrupper. Om trafikarrangemang ändras behövs alltid tillstånd för detta av Esbo stad.

”Till exempel i Esboviken finns för närvarande mycket som ska passas ihop mellan olika byggplatser – utöver västmetron pågår bygget av Lippulaiva i samma område. Särskilt i detta område lönar det sig att vara försiktig när det finns flera byggplatser som orsakar mycket trafik”, säger Alantie.

Mera information

Västmetrons responsnummer, 050 377 3700