Brytning av den första ingången vid Kaitans station inleds

Den 20 april genomfördes vid Kaitans metrobyggplats en historisk sprängning när det första hålet öppnades från markytan till metrons underjordiska stationshall.

Till dags dato har totalt redan 73,8 procent av Kaitans banlinje och station brutits. Dessutom har ett vertikalt schakt och arbetstunnlar brutits. Nu inleddes ändå brytningen av den första ingången för slutgiltig användning. I den nu öppnade ingången byggs rulltrappor som leder till stationshallen.

”Först öppnar vi en förbindelse till stationshallen och därefter börjar vi bredda ingången. Brytningen av ingången tar ungefär en månad”, berättar Pentti Väyrynen, arbetsplatsens övervakare vid västmetro Kaitans.

Mera information:

Västmetrons responsnummer: 050 377 3700