Förvaltningsdomstolen förkastade besvären mot metroplanerna i Esbo

Helsingfors förvaltningsdomstol har förkastat besvären mot Västmetrons underjordiska detaljplaner i Esbo.

Besvären gällde detaljplanerna för de underjordiska utrymmena för metrotunneln i Bågparken, Mattby, Kägeludden, Otnäs och Hagalund samt för metrostationerna och deras övriga utrymmen. Planerna innehåller också förbindelserna från metrotunneln till jordytan, dvs. metrostationernas ingångar och ingångshallar samt nödutgångar och schakt. I planen för Kägeluddens metrotunnel ingår också en underjordisk elstation. I planen för metrotunneln Otnäs–Hagalund ingår dessutom Hagalunds underjordiska centralparkering och en servicetunnel för centrala funktioner.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären i sitt beslut den 14 oktober 2009.

Bygget av Västmetron inleds i Gräsviken i november. I Esbo börjar byggarbetet efter årsskiftet. Planeringen har pågått ända från början av året.

– Nu ser det ut att arbetena i Esbo inleds först i Hagalund, Otnäs och Kägeludden, eventuellt också i Mattby. I första skedet byggs arbetstunnlarna. Efter det börjar schaktningen av metrotunnlarna och stationerna, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Ytterligare information:
Olavi Louko, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tel. 0500 607 754
Matti Kokkinen, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tel. 050 347 1558