Västmetron börjar byggas – besiktningarna av Gräsvikens fastigheter utförs före det

Västmetron börjar byggas från Gräsviken under detta år. Innan schaktningen inleds utförs en begynnelsebesiktning av alla byggnader i närheten av den framtida metrobanan.

Syftet med besiktningen är att kartlägga fastigheternas struktur och skick samt dokumentera objekten. Dessutom skyddas alla eventuella känsliga apparater i lägenheterna och kontoren i byggnaderna. Efter att entreprenaden är färdig utförs en slutbesiktning av alla byggnader, i vilken eventuella skador som arbetet orsakat konstateras. Västmetron är skyldig att reparera alla de skador som Västmetrons brytningsarbeten har orsakat för byggnaderna.

I Gräsviken besiktas de byggnader som ligger på cirka 150 meters avstånd från metrotunneln som schaktas. I Gräsvikens entreprenad ingår brytning av tunneln från Gräsvikens metrostation till Sundholmens strand.

Besiktningen utförs av expertföretaget Kalliotekniikka Consulting Engineers Oy som Västmetron har valt. Företaget kontaktar fastighetens ägare eller disponent för att komma överens om noggrannare tidpunkt för besiktningen. Om tidpunkten för besiktningen och förfaranden i samband med den informeras närmare innan besiktningarna inleds.

Innan byggandet inleds ordnar Västmetron också ett boendemöte inom Gräsvikens område. Vi informerar om tillfället i god tid både på Västmetrons webbsidor och i områdets tidningar.