Destias och Metrostavs konsortium vann brytningsentreprenaden för Esbovikens station och banlinje

Det konsortium som Destia Oy och tjeckiska Metrostav a.s grundat vann brytningsentreprenaden för Esbovikens station och banlinje. Arbetet inleds i april 2016 och entreprenaden slutförs vid ingången av 2018. Värdet på affären är cirka 31,5 miljoner euro. I entreprenaden bryts Esbovikens station och 1 470 meter parallella bantunnlar, två utgångsschakt och stationsschakten på området kring det nuvarande köpcentret.

-Brytningen av stationerna Stensvik, Sökö, Kaitans och Finno samt banlinjen pågår. Av den egentliga metrotunneln som är totalt 14 km lång har en sträcka på drygt 1,2 kilometer brutits. Brytningen av den underjordiska depån vid Mossberget påbörjas också i vår, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi.

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga västmetron. Sträckan Gräsviken–Mattby öppnas för trafik i augusti 2016. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik pågår. Sträckan blir klar 2020.