SRV Infra vann brytningsentreprenaden för Kaitans station och banlinje

SRV Infra Oy vann brytningsentreprenaden för Kaitans station och banlinje. Arbetet inleds i april 2016 och entreprenaden slutförs vid utgången av 2017. Värdet på affären är cirka 32 miljoner euro. Under entreprenaden bryts Kaitans metrostation och 1 600 meter parallella bantunnlar, tre separata schakt i anslutning till stationen samt utgångsschakten till Sälvägen och Rilaxvägen.

– Brytningen av stationerna i Sökö, Stensvik och Finno samt banlinjen pågår. Av den egentliga metrotunneln som är totalt 14 km lång har en sträcka på en dryg kilometer brutits. Brytningen av den underjordiska depån vid Mossberget och entreprenaden vid Esboviken startar senare i vår, berättar Länsimetro Oy:s verkställande direktör Matti Kokkinen.

Nya stationer på den sju kilometer långa sträckan från Mattby till Stensvik är Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. En underjordisk depå ska byggas i Mossberget. Sträckan öppnas för trafik 2020. Trafiken till Mattby inleds den 15 augusti 2016.

Ytterligare information:
Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen(at)lansimetro.fi.

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har till uppgift att bygga västmetron. Sträckan Gräsviken–Mattby öppnas för trafik i augusti 2016. Byggandet av sträckan Mattby–Stensvik har inletts. Sträckan blir klar 2020.