Brytningsarbeten inleds vid Esbovikens metrostation och bantunnlarna

Brytningsentreprenaden vid Esbovikens metrostation och bantunnlar inleds snart. Ett konsortium som Destia Oy och tjeckiska Metrostav a.s grundat är brytningsentreprenör för stationen och bantunnlarna. Samma konsortium har tidigare på västmetroavsnittet Gräsviken–Mattby brutit arbetstunnlarna vid Drumsö och Björkholmen samt bantunnelavsnittet vid Björnholm. Arbetet inleds i april. I entreprenaden bryts Esbovikens metrostation och 1 470 meter parallella bantunnlar, två utgångsschakt och stationsschakten på området kring det nuvarande köpcentret.

I entreprenaden kommer man att riva en del av köpcentret Lippulaivas underjordiska parkeringshall. Före rivningen kommer också parkeringshallens biltvätt att flyttas till en ny plats. Utöver detta görs ändringsarbeten på köpcentrets västra gårdsområde enligt köpcentrets varuförsörjningsbehov.

Arbetstiderna på platsen har fastställts av Miljöcentralen:
Markbyggnadsarbeten och dagschaktning
• må.–fr. 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–22, lö. 9–18)
Tunnelbrytning (injekteringsborrning, borrning, bergrensning)
• må.–fr. 7–18 (om arbetet inte förorsakar störningar inomhus, även 18–7 samt under veckoslut och söckenhelger)
Sprängningar i tunneln
• må.–fr. 7–22 och lö. 9–18
Lastning och bortforsling av schaktmassor
• må.–fr. 7–22 samt veckoslut 9–22 (om det inte orsakar störningar inomhus, även må.–fr. 22–7 samt under veckoslut och söckenhelger)
Brytning pågår uppskattningsvis fram till början av 2018. På Länsimetros uppföljningstjänst på webbplatsen kan man se banlinjerna samt var stationer och nödutgångsschakt är belägna. På tjänsten kan man även följa brytningens framskridande.
I Storängens skolas auditorium (Esboviksvägen 10) ordnas ett informationsmöte för invånarna den 25 april kl. 18, där information ges om projektet, byggplatsarrangemangen och brytningen.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:
Byggarbetsplatsens journummer Destia Oy, tfn 040 637 5377
Projektchef Esa Juhantila, esa.juhantila(at)destia.fi
Länsimetros responsnummer, må.–fr. kl. 9–15, tfn 050 377 3700