Golvrenoveringen på Björkholmens station börjar 1.6 – stationen är stängd 1.6–5.8.2020

Länsimetro Oy renoverar plattformsgolvet på Björkholmens metrostation sommaren 2020 på grund av sprickor som upptäckts i golvets mosaikbetong. Arbetet utförs av SRV Rakennus Oy. Björkholmens station är stängd medan renoveringen pågår, 1.6–5.8.2020, vilket innebär att tågen inte stannar på stationen och stationens ingång är stängd. Sprickorna påverkar inte stationens användning, men trots det vill Länsimetro åtgärda problemet snarast möjligt. Stationen stängs medan arbetet pågår för att få renoveringen färdig så snabbt som möjligt. På så sätt kan störningarna som orsakas begränsas till sommarsäsongen då passagerarantalet är mindre.

Arbetet börjar med byggplatsförberedelser samt rivnings- och skyddsarbeten. Rivningen tar cirka fyra veckor. Parallellt med detta utförs grundarbeten för golvkonstruktionen i fyra veckors tid. Därefter börjar man successivt installera nya golvplattor och golvmärkningar. Golvrenoveringen avslutas med slutförande arbeten, städning och nedmontering av byggplatsen innan stationen öppnas för passagerarna igen i augusti.

Arbetet utförs i tre skift dygnet runt. Renoveringen genomförs effektivt och säkert på så kort tid som möjligt utan att störa den förbipasserande metrotrafiken eller orsaka betydande störningar för de boende i området. Byggplatsområdet avskärmas från metrotrafiken och arbeten som orsakar damm utförs inne i tält. Stationens hissar och entréhall används av byggarbetarna under renoveringen. Vid exceptionella situationer, till exempel om metron stannar, kan passagerarna följa anvisningarna och ta sig upp till ytan via utrymningsvägarna på Björkholmens station.

Information om hur arbetet fortskrider kommer att läggas upp på stationens sidor på webbplatsen. Närliggande fastigheter kommer också att hållas uppdaterade om arbetets fortskridande.

Mer information om alternativa trafikförbindelser: hsl.fi/koivusaari2020

HRT ansvarar för informationen om alternativa trafikförbindelser. Ersättande förbindelser i området är busslinjerna 20 och 104. Mer information finns på hsl.fi/koivusaari2020 och återfinns även i Reseplaneraren.

Mer information om golvrenoveringen

Renovering av Björkholmens metrostation, byggplatsens 24/7-journummer: 044 980 4326

Projektledare Reima Liikamaa, reima.liikamaa@srv.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Leveranser till metrobygget körs undantagsvis via Sököstråket och Sökötorget

Varuleveranser till byggarbetsplatsen vid Sökötorgets ingång medför avvikande trafikarrangemang 1.6–7.8.2020. Arbetet med stödmuren vid Sökötorgets ingång innebär att en del av leveranserna undantagsvis kommer att transporteras till byggplatsen via Sököstråket och Sökötorget.
Gång- och cykelvägarna är öppna som vanligt under sommaren, men i samband med leverans och lossning kommer fotgängare och cyklister att omdirigeras för att garantera säker trafik och tillträde till fastigheterna längs Sökötorget.

Vi beklagar eventuella störningar för fotgängare och cyklister i samband med leveranserna.

Mer information

24/7-journummer till entreprenören i Sökö, byggkonsortiet YIT-ARE: 040 628 8161

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Västmetrons stationer vann nordiskt ljuspris

Belysningen på västmetrons stationer vann pris för fjärde gången. Denna gång utsågs belysningen på stationerna till vinnare av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020.

Belysningen på västmetrons stationer har utsetts till den första finländska vinnaren av Nordisk Lyspris, det vill säga Nordic Lighting Design Awards 2020. Belysningshelheten för västmetrons första fas och dess åtta stationer (Drumsö, Björkholmen, Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) designades av VALOA design. Helhetsansvaret för arkitekturen innehades av arkitektbyrån CJN och stationernas arkitektur ritades av Helin & Co, ALA architects och Esa Piironen samt APRT och HKP. Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy ansvarade för belysningens elkonstruktion. Elentreprenör var Are. Ljuskonstnärer som deltog projektet var Tommi Grönlund och Petteri Nisunen (Kägeludden) samt Lighting Design Collective Oy och Helin & Co (Drumsö).

Arkitektur, konst och ljus ger metrostationerna en egen identitet

Syftet med Nordic Design Awards 2020 är att framhäva de unika egenskaperna i den nordiska belysningskulturen. Priset ges till framstående ljusprojekt som utnyttjar dagsljus eller artificiell belysning och som på ett exemplariskt sätt kombinerar estetik, arkitektur, teknik, kvalitet och energi. I sin bedömning fäster juryn särskild vikt vid individuella och kreativa lösningar i sin bedömning.

-En viktig aspekt är hur man på västmetrons stationer integrerat ljus och arkitektur i en harmonisk helhet. Varje metrostation har en egen identitet som skapas av samspelet mellan arkitektur, konst och ljus. Belysningens roll är noggrant genomtänkt och resultatet är en diskret men arkitektoniskt framstående lösning som fungerar väl i passagerarnas vardag. Återkommande belysningsmotiv, en tillräcklig ljusnivå som inte bländar och belysningsarmaturernas integrering i omgivningen ger ett högklassigt intryck, berättar belysningsdesigner och CEO Roope Siiroinen från VALOA design.

Enligt juryn har man lyckats utomordentligt med att integrera belysningen i arkitekturen. Stationerna är väldigt olika men samtidigt en del av samma belysningskoncept. Varje station är unik men det finns ändå en känsla av samhörighet mellan dem. Designerna har framgångsrikt utvecklat och utnyttjat många typer av lösningar. Juryn uppskattade även användningen av ljus på vertikala ytor och bakom glas. Det gör att utrymmet känns större och hjälper människor att orientera sig.

”Priset är en stor ära för Finland och för hela teamet som designat belysningen på stationerna i Helsingfors och Esbo. Det betyder otroligt mycket för oss och känns välförtjänt efter många års hårt arbete och samarbete för att bygga upp belysningsdesignen, kommenterar Roope Siiroinen från VALOA design.

Vinnaren av Nordic Lighting Design Awards 2020 offentliggjordes onsdagen 20.5 i en livesändning på Facebook. Priset delades ut för första gången år 2000 och tävlingen ordnas vartannat år. Vinnarna i lokala tävlingar i varje land går vidare till tävlingen. Västmetrons stationer vann förstapris i innebelysningsserien i Vuoden valaistuskohde 2019 tidigare i år och utsågs därmed till Finlands bidrag i den nordiska tävlingen. Läs mer om Nordic Lighting Design Awards 2020.

Förutom Nordisk Lyspris 2020 – Nordic Lighting Design Awards har belysningen på västmetrons stationer även vunnit tre andra priser:

  • LDA Lighting Design Awards 2019: Highly Commended
  • LIT Lighting Design Awards 2019: Winner
  • Vuoden valaistuskohde 2019

Läs mer om västmetrons stationer.

Mer information:

Roope Siiroinen, belysningsdesigner och CEO, Valoa design, tfn 050 0510 904, roope.siiroinen@valoa.com

 

Satu Linkola, kommunikationsdirektör, Länsimetro Oy, tfn 046 877 3392, satu.linkola@lansimetro.fi

Hagalund

Aalto-universitetet

Kägeludden

Smygtitt på metrobygget: hissinstallation pågår på flera byggarbetsplatser

Hissar är en välbekant syn på metrostationer och spelar en viktig roll för stationernas tillgänglighet. Västmetrons avsnitt mellan Mattby och Stensvik får totalt 32 hissar. Den första hissen levererades i slutet av januari till Kaitans och kommer snart att vara klar för användning. Installationsarbeten pågår för närvarande förutom i Kaitans även på stationerna Finno och Sökö. Hissarna transporteras till byggarbetsplatserna under sommaren och hösten. Installationsarbetet fortsätter fram till första halvåret 2021. Hissleverantören till västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik är KONE Hissit Oy.

På Sökö metrostation byggs exempelvis nu en hissgrupp med fyra hissar vid Sökötorgets ingång. Stationen kommer att ha totalt tio hissar: sex vid Sökötorgets ingång, två snedhissar vid Övergårdsvägens ingång och två hissar i Övergårdsvägens ända av metroplattformen, som går mellan plattformen och ett mellanplan. Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra och vid Övergårdsvägens ingång finns förutom hissar även rulltrappor.

Hissarna utgör en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Merparten av sidoentreprenaderna hänger ihop med metrons säkerhet, exempelvis reservkraftaggregat, rökgasfläktar, kameraövervakning, brandlarmsystem och nödutropssystem.

hissikuilu
Sökötorgets hisschakt före installationsarbetet påbörjades. Lyfthöjden för hissen som installeras i detta schakt är 45,2 meter. Hissen och tillhörande utrustning transporteras till schaktets nedre del via tunneln. Hissen installeras nedifrån och uppåt. 
Ihmisiä lippulaivassa, jossa on neljän hissin ryhmä hissejä.
Vid Sökötorgets ingång finns fyra hissar bredvid varandra. Illustration av hur Sökötorgets biljettentré kommer att se ut.

Tillfälliga ändringar av gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020

Tillfälliga ändringar påverkar gång- och cykelvägarna på Sälvägen 14–19.5.2020. De tillfälliga ruttändringarna beror på att dagvattenledningarna från västmetrons schakt på Sälvägen ansluts till HRM:s nät. Fotgängare och cyklister leds om till en annan rutt under tiden.

Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet orsakar för fotgängare och cyklister.

Mer information

27/7-journummer till banlinjens entreprenör GRK Infra Oy: 050 516 7606

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Schaktningsarbeten vid ingången till Esbovikens servicetunnel inleds 18.5

Schaktningsarbeten kommer att pågå vid ingången till servicetunneln för Esbovikens metrostation på Utkiksgatan från och med måndagen 18.5.2020. Arbetet pågår i 1–2 veckor och utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. Varningssignaler kommer att ljuda före sprängningarna. Schaktningsarbetet utförs i samband med grundläggningsarbeten för tunnelingången och utbyggnad av avloppsnätet.

Ingången kommer efter att metron blivit färdig att användas sporadiskt vid underhållsarbeten på Esbovikens station.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet orsakar.

Mer information

24/7-journummer till Esbovikens entreprenör SRV Rakennus Oy: 040 637 5377

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Sammandrag av Länsimetro Oy:s styrelsemöte 23.4.2020

Kvartalsrapporten Q1 för västmetrons första fas mellan Gräsviken och Mattby presenterades för styrelsen, liksom även HST:s rapportering till Länsimetro Oy (Mer information om aktörernas roller: Länsimetro Oy som ägare och utvecklare av metrosystemet).

En kvartalsrapport för Q1 över Länsimetro Oy:s drifts- och egendomsrisker presenterades för styrelsen.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att sälja aktierna i Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti till Esbo stad för 729,50 euro. Bakgrund till beslutet: Jousenpuiston pysäköinti Oy har genomfört en riktad aktieemission, där Esbo stad tecknade 300 000 nya aktier. Samtidigt har Länsimetro Oy:s aktiehav minskat till en marginell nivå. Parkeringsbolagets styrelse föreslog att Länsimetro Oy:s aktier skulle köpas ut genom ett köpebrev till inlösningsvärdet 6 600 euro. Esbo stads koncernsektion beslutade den 24.2.2020 att köpa 60 aktier i Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinti av Länsimetro Oy för en köpesumma på 729,50 euro. För affären betalas överlåtelseskatt på sammanlagt 14,59 euro. Anslutningsparkeringen fortsätter i Esbo stads regi.

Styrelsen gav verkställande direktören fullmakt att grunda ett parkeringsbolag för Stensvik samt tillhandahålla nödvändig finansiering för det nya bolaget. Bolaget ”Koy Kivenlahden liityntäpysäköinti” är ett helägt dotterbolag till Länsimetro Oy. Motsvarande modell tillämpades även i Mattby (mer information om Länsimetro Oy:s dotterbolag på finska) . Parkeringsanläggningen väntas stå klar senast i slutet av 2023 och kommer att ha plats för cirka 500 bilar, varav ungefär 400 kommer att användas till anslutningsparkering.

En statusrapport över byggandet av avsnittet mellan Mattby och Stensvik presenterades för styrelsen. Byggarbetet framskrider enligt tidsplanen och kostnadskalkylen i projektplanen.

Första kvartalets riskhanteringsrapport för avsnittet Mattby–Stensvik presenterades för styrelsen.

Projektets kostnadsuppföljning och finansiering presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade att Länsimetro Oy:s bolagsstämman hålls 26.5.2020.

Nästa styrelsemöte hålls 28.5.2020.

Information:

Olli Isotalo, styrelseordförande för Länsimetro Oy, tfn 050 593 3359

Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy, tfn 040 823 2086

Mediekontakter: kommunikationsdirektör Satu Linkola, tfn 046 877 3392

Ändrade trafikarrangemang på Utkiksgatan från början av maj fram till september 2020 och schaktningsarbeten i maj och juni

Byggarbetsplatsen utökas till en ytterligare del av Utkiksgatan från och med maj. Området används som byggplats fram till hösten 2020. Kvar av gatan blir två körfiler och en gångväg som spärras av med staket.

Dessutom kommer ett antal mindre schaktningsarbeten att utföras i maj och juni. Datumen meddelas när tidtabellen har slagits fast. Schaktningsarbetena utförs vardagar under den arbetstid som fastställts av Esbo stads miljöcentral, dvs kl. 7–18. Varningssignaler kommer att ljuda före sprängningarna.

Servicetunnelns ingång kommer efter att metron blir klar att användas sporadiskt vid underhållsarbeten på Esbovikens station.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Mer information

24/7-journummer till Esbovikens entreprenör SRV Rakennus Oy: 040 637 5377

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

Rulltrappornas avspärrningsstolpar på Mattby metrostation flyttas natten mellan torsdag och fredag 23–24.4

Avspärrningsstolparna i rulltrappornas övre ände på Mattby station flyttas natten mellan torsdag och fredag 23–24.4.

Förberedelser inför arbetet inleds i början av torsdag kväll. Installationsarbetet utförs efter att metron har stängt för dagen för att inte orsaka störningar för passagerarna.

Rulltrappornas riktning på Mattby station ändras beroende på passagerarflödena. Tidigare har man alltid behövt flytta avspärrningsstolparna när man ändrat riktningen. Efter det aktuella installationsarbetet kommer stolparna inte längre att behöva flyttas när man byter riktning, vilket gör allting smidigare och underlättar passageraflödena.

Mer information:

Projektledare Perttu Tavia, perttu.tavia@lansimetro.fi

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–13): 050 377 3700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smygtitt på metrobygget: installationen av brandskjutdörrar har börjat

Metroavsnittet mellan Mattby och Stensvik får totalt 33 brandjalusier och 46 brandskjutdörrar. Cirka 40 procent av dem har redan installerats.

Målet är att Västmetron ska bli en av världens säkraste metrosträckor. För att garantera säkerheten i oväntade situationer installeras bland annat brandskjutdörrar och brandjalusier. Om det börjar brinna kan metrostationernas utrymmen skyddas genom att stänga av dem i sektioner. Brandskjutdörrarna har utrymme att öppnas i sidled, medan brandjalusierna inte har det.

Installationen av brandskjutdörrar påbörjades sommaren 2019. Den första brandskjutdörren installerades i banlinjens schakt på Sälvägen i juni och installationsarbetet för banlinjens del var klart i början av vintern. I februari inleddes installationsarbetet på Stensviks station och stationens sista brandskjutdörr installerades denna vecka. Näst på tur står Kaitans station. Brandskjutdörrarna och brandjalusierna för avsnittet Mattby–Stensvik levereras av Mesvac Oy.

Arbetet med att installera och testa brandskjutdörrarna på Stensviks station är på slutrakan. På videon (på finska) testas en brandskjutdörr som avskiljer banan och utrymmet där rökventilationsfläktarna finns från varandra.

Brandskjutdörrarna och brandjalusierna utgör en av 30 sidoentreprenader längs banlinjen. Merparten av sidoentreprenaderna hänger ihop med metrons säkerhet, exempelvis reservkraftaggregat, rökgasfläktar, kameraövervakning, brandlarmsystem och nödutropssystem.